Näitused

„Kirjandusmuuseumi väljaanded 2019“

NÄITUS „Kirjandusmuuseumi väljaanded 2019“

Väljaannete plakat
Väljaannete plakat

Alates 23.01.2020 on Eesti Kirjandusmuuseumi esimese korruse koridoris avatud ülevaatenäitus „Kirjandusmuuseumi väljaanded 2019”, kus on välja pandud kõik möödunud aastal kirjandusmuuseumi egiidi all või toel välja antud teavikud. Esindatud on nii perioodika, monograafiad, noodid, plaadid kui ka valik 2019. aastal toimunud ürituste plakateid, kokku 42 eksponaati. 

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus http://www.folklore.ee/kirjastus/ avaldab järjepidevalt rahvusvaheliselt tunnustatud erialast eelretsenseeritavat teaduskirjandust, kirjastab erinevaid kirjanduse ja folkloristika alaseid monograafiaid, artiklikogumikke ning teadusperioodikat. Kirjandusmuuseumi teadustegevusest annab hea ülevaate ka korraldatud konverentside teesisari. 

Muuseum teeb koostööd mitmete asutustega ning on toeks uurimistegevuse juures, mille tulemusena näeb ilmavalgust hulk erinevaid väljaandeid. Avaldatud on rahvapärimust, mälestusi ja omaelulugusid nii ajaliselt kui geograafiliselt lähemalt ja kaugemalt. Näiteks Ingrid Rüütlilt ilmus nii paber- kui helikandjal kogumik Virumaa (rahva)laule ja (pilli)lugusid ning koostöös Eesti Pärimusmuusika Keskusega anti välja järjekorras juba viies „Pärimusmuusika noodikogu” vihik.

Tuleb märkida, et lisaks näitusel eksponeeritule publitseerib kirjandusmuuseum ka mitmeid e-väljaandeid. Kirjandusmuuseumi tervikbibliograafia on leitav veebis: https://www.kirmus.ee/et/tegevus/valjaanded ning kõik väljaanded kajastuvad ka e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/ftlist~S48*est

Näituse koostasid vanemraamatukoguhoidja Mariliis Õunapuu ja TÜ infokorralduse praktikant Rene Kriisa