2022

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna pidulik seminar „Lammas eesti kultuuriloos“ : 24. jaanuar, 2022 Kivitalu restoranis Rock Summer : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osak; eesti-uuringute Tippkeskus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 16 lk. 
 2. Eesti kõnekäänud III. Indeks = Phrasia Estonica III. Index / koostaja Asta Õim ; sarja peatoimetaja ja käesoleva köite autor : Asta Õim; keeletoimetaja : Eve Tammaru ; küljendaja Kerli Randmäe ; projektijuht : Piret Voolaid. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 588 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. 7, Phrasia Estonica = Eesti kõnekäänud ; 3)
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2022.  
                  Vol. 85. 223 lk
 4. Loodus – keskkond – kultuur soome-ugri võtmes. Keelest meeleni IX. Ajakava ja teesid : Kristi SALVE 80. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja veebis 8. aprillil 2022 / Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; eesti-uuringute Tippkeskus ; MTÜ Fenno-Ugria  Asutus ; koostanud: Nikolay Kuznetsov ;  toimetanud Asta Niinemets, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022. 32 lk
 5. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetaja: Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022
                  Nr. 82. Teadlase portree: Oskar Loorits / külalistoimetajad Ave Goršič ja Risto Järv. 206 lk.
 6. Ükskord ennepuiste. Paul-Eerik Rummo 80 : konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis, 20. ja 21. jaanuaril 2022 : teesid / [Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjanike Liit ; koostajad: Mart Velsker, Marin Laak ; toimetaja: Marin Laak]. [Tartu] : EKM Teaduskirjastus, 2022. 28 lk. 

 

E-VÄLJAANDED

 1. Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna pidulik seminar „Lammas eesti kultuuriloos“ : 24. jaanuar, 2022 Kivitalu restoranis Rock Summer : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osak; eesti-uuringute Tippkeskus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/RockSummer/media/teesid.pdf
 2. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2022.   
                  Vol. 85. Edited by Mare Kõiva – http://folklore.ee/folklore/vol85/
 3. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. 
                  Nr. 27/28. 2021. Perception and performativity / toimetajad: Raili Marling, Anneli Saro, Hedi-Liis Toome, toimetaja assistent: Kanni Labi. https://ojs.utlib.ee/index.php/methis/issue/view/1297/62  – [ilmus 2022]
 4. Loodus – keskkond – kultuur soome-ugri võtmes. Keelest meeleni IX. Ajakava ja teesid : Kristi SALVE 80. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja veebis 8. aprillil 2022 / Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ; eesti-uuringute Tippkeskus ; MTÜ Fenno-Ugria  Asutus ; koostanud: Nikolay Kuznetsov ;  toimetanud Asta Niinemets, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022 – 
  https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2022/kristi/media/teesid.pdf
 5. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2021. (Studia humaniora Estonica).  http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/29 [ilmus 2022]
 6. 11.    Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetaja: Mare Kõiva. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2022
                  Nr. 82. Teadlase portree: Oskar Loorits / külalistoimetajad Ave Goršič ja Risto Järv  – https://www.folklore.ee/tagused/nr82/
 7. Ükskord ennepuiste. Paul-Eerik Rummo 80 : konverents Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis, 20. ja 21. jaanuaril 2022 : teesid / [Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kirjanike Liit ; koostajad: Mart Velsker, Marin Laak ; toimetaja: Marin Laak]. [Tartu] : EKM Teaduskirjastus, 2022 – https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2022-01/Teesivihik_P.-E%20Rummo80_pdf%20eraldi%20lk.pdf 

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 1. Bibliograafia Eesti majandusajalugu 1918–1940 / koostajad Eesti Pank: Kersti Naber; Eesti Rahvusraamatukogu: Kristiina Kaju, Eve Toomra, Marge Allandi, Margit Tammur, Gerli Köösel, Rita Hillermaa, Kadri Lindmets, Rita Enna, Piret Pärgma; Eesti Kirjandusmuuseum: Helje Laas. Tallinn : Eesti Pank, 2022 – https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2022-05/Majandusbibliograafia1918-1940.toimetatud_04.05.22_kaanega.pdf
 2. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. 
                  Vol. 15, No. 2, 2021, 265 lk – [ilmus 2022]
 3. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2021. (Studia humaniora Estonica). 
                  Nr. 27/28. 2021. Perception and performativity / toimetajad: Raili Marling, Anneli Saro, Hedi-Liis Toome, toimetaja assistent: Kanni Labi 271 lk. – [ilmus 2022]
 4. Rakin, Nikolai. Permikomi kirjandus ungari, soome ja eesti keeles ; Ungari, soome ja eesti kirjandus permikomi keeles : bibliograafia = Коми-пермяцкöй литература венгерскöй, финскöй да эстонскöй кыввез вылын ; Венгерскöй, финскöй да эстонскöй литератураэз коми-пермяцкöй кыв вылын : библиография = Komi-permják irodalom magyar, finn és észt nyelven ; Magyar, finn és észt irodalom komi-permják nyelven : bibliográfia = Unkariksi, suomeksi ja viroksi käännetty komipermjakilainen kirjallisuus ; Komipermjakin kielelle käännetty unkarilainen, suomalainen ja virolainen kirjallisuus : julkaisuluettelo / Nikolay Rakin ; toimetaja Szilard Tibor Toth. Narva : Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2022. 130 lk. (Acta et commentationes Collegii Narovensis = Tartu Ülikooli Narva Kolledži toimetised ; 12; Reetor ; 10)