Toimetulekustrateegiad 2: päevikupidamisest meemiloomeni

Toimetulekustrateegiad 2: päevikupidamisest meemiloomeni

-

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna seekordsel konverentsil võtame vaatluse alla vernakulaarsed kohanemis- ja toimetulekustrateegiad. Ühelt poolt on meie fookuses see, kuidas mõtestavad üksikisikud ja rühmad suuri ühiskondlikke muutusi ja murranguid? Teisalt huvitavad meid aga inimeste ja kogukondade igapäevaelus ettetulevad valikukohad ning nende lahendamine. Milliseid verbaalseid ja visuaalseid žanrilisi vahendeid neis olukordades rakendatakse? Kas tegu on pigem privaatsete või avalike, isiklike või kogukondlike valikutega? Konverentsil tulevad vaatluse alla näiteks meemiloome, fiktiivsed sündmused, päevikupidamine, eeskujude otsimine ning mitmed muud näited nii kaasajast kui ka minevikust.

Lähem info: Katre Kikas (katreki[@]folklore.ee), Anastasiya Fiadotava (anastasiya.fiadotava[@]folklore.ee)
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2020/toimetulek2/

 

KAVA

21.09

12:30-14:30 Paneel 1. Usund, maagia ja toimetulek
Tõnno Jonuks. “Minu toimetulekustrateegiad ehk (teadus)elu väljaspool koroonahaigust”
Reet Hiiemäe. “Usundiline toimetulek ja meedia”
Andres Kuperjanov. “Värvid usundilistes narratiivides”
Nikolai Kuznetsov. “Keda sa usud, jumalat või metsavana? Komide traditsioonilised metsas
toimetulemisega seotud uskumused”

15:30-17:30 Paneel 2. Rahvalikud kujutelmad
Piret Voolaid. “Sportlase eeskuju ja lemmikspordialade tähtsus eesti noortele”
Mare Kõiva. “Vaatasin maailma ja see oli hirmus. Mõned etüüdid etnopsühhiaatria
teemadel, vesteldes Kleinmanni ja Briggsiga oma andmekogu valguses”
Katre Kikas. “Päevik kui toimetulekustrateegia: Mölder Märt Siipseni „Päevased juhtumised“
Eda Kalmre. “Talletades ja uurides kohalikku külalugu läbi biograafilise vaatenurga: Virve
lugu”

22.09

10:00-12:00 Paneel 3. Subkultuurid ja digikultuurid
Aimar Ventsel. “Nõukogude Eesti punk: vastupanu, pastiche ja rahvuslus”
Mare Kalda. “Sööme, joome, lükkame, sõidame... Diginoortest, triksteritest ja trollidest”
Anastasiya Fiadotava. “Humorous reactions to COVID-19 crisis in Belarusian internet
folklore”
Maris Kuperjanov. “Mida ei näe, seda pole olemas. Viiruseeituse näiteid veebist”