Väljapanek C. R. Jakobsoni käsikirjalisest pärandist

Väljapanek C. R. Jakobsoni käsikirjalisest pärandist

-

Eesti Kirjandusmuuseumis saab tutvuda väljapanekuga C.R. Jakobsoni käsikirjalisest pärandist

Jakobsoni vihik

 C.R. Jakobsoni 180. sünniaastapäeva puhul on Eesti Kirjandusmuuseumis võimalik alates tänasest kahe nädala jooksul tutvuda väikese väljapanekuga tema mahukast käsikirjalisest pärandist, mis on hoiul Eesti Kultuuriloolises Arhiivis. Valitud on üksikuid näiteid C.R. Jakobsoni mitmekülgsest tegevusest nii kirjaniku, publitsisti, muusiku kui ühiskonnategelasena.

Eksponeeritud originaalkäsikirjade hulgas on tema kooliaegseid vihikuid, kirju abikaasale, L. Koidulale ja J. Kölerile, lisaks käsikirju, luuletusi, noodiraamatuid ning näiteid erinevatel teemadel kirjutatud artiklitest ja peetud kõnedest. Samuti ei puudu väljapanekust C. R. Jakobsoni käsikirjaline kaustik 1868. ja 1870. aastal Vanemuise seltsis peetud kolme isamaakõnega, mis on ilmunud raamatutena aastail 1870, 1873, 1882 ja käsikirja faksiimile-väljaandena ning kommentaaride ja järelsõnaga 1991.aastal. Nimetatud trükiseid säilitatakse Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus ning neid on külastajail võimalik kohapeal ka sirvida. Lisaks saab lehitseda ka ajalehe "Sakala" esimest aastakäiku 1878. aastast.

Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Tõnis Lukase sõnul oli Carl Robert Jakobson tohutu energiaga mitmekülgne mees. „Tema roll rahva äratajana oli suur - teda võib näha Jakob Hurda kõrval tolle aja mõjukaima eestlasena. Võib ainult ette kujutada, miks ta meid vaevanud sakslastest jagu saamiseks nii ülevoolavalt Vene keisrihärrat kiitis, aga seegi kord selgus vana tõde, seda küll venestamisega pärast Jakobsoni surma, et vanakurja peltsebuliga välja ajamine võib tuua hoopis hullemad tagajärjed," lisas Lukas.

Väljapanek on Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) C.R. Jakobsoni 180. sünnipäeval 26.07 avatud terve tööpäeva, edaspidi tööpäeviti kuni 6.08 kell 10:00-12:00 ning 14:00-16:00.

NB! Kuna kirjandusmuuseumi majas käib hetkel remont, palume külastajatel majja siseneda hoone edela külje (Tartu Ülikooli loodusmuuseumi poolsest) estakaadi uksest, peaukselt leiab ka juhendava sildi. Väljapanek asub kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu lugemissaalis ning sissepääsu juures asuv valvur juhendab külalised rõõmsalt õigesse kohta.