Veebiseminar “Postkoloniaalsete ja postsotsialistlike diskursuste vahelised dialoogid feministlikus teoorias ja praktikas”.

Veebiseminar “Postkoloniaalsete ja postsotsialistlike diskursuste vahelised dialoogid feministlikus teoorias ja praktikas”.

-

Head soouuringute ja seminarihuvilised!


Kolmapäeval, 13. oktoobril 2021 algusega kell 15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti-uuringute tippkeskuse soouuringute töörühma veebiseminar “Postkoloniaalsete ja postsotsialistlike diskursuste vahelised dialoogid feministlikus teoorias ja praktikas”.

Ettekandega esineb järeldoktor Redi Koobak (Centre for Women’s and Gender Research, University of Bergen, Norway).

Toetudes hiljuti ilmunud kogumikule Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice (ed. Koobak, Tlostanova and Thapar-Björkert, Routledge 2021), pakub Redi Koobak oma ettekandes välja raamistiku mõtestamaks võimalikke postkolonialistlike ja postsotsialistlike diskursuste vahelisi kokkupuutepunkte transnatsiontsionaalses feministlikus teoorias ja praktikas. Ettekandja tutvustab raamatus välja pakutud uusi termineid ja tõstatab küsimusi selle kohta, kuidas need võiksid aidata meil ümber mõtestada kindlakskujunenud arusaamu soost, seksuaalsusest ja rassist.

Seminar TEAMSIS

Click here to join the meeting


Seminari toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)

Info: eve.annuk@kirmus.ee

Kõik huvilised on oodatud!