Avatud töökohad

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

1. Raamatupidaja (1,0)

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi raamatupidaja 1,0 koormusega ametikohale.

Ametis alates 15.07.2021, kandideerimise tähtaeg 15.06.2021.

Eesti Kirjandusmuuseumi raamatupidaja töö eesmärk on teha ja korraldada asutuse raamatupidamisarvestust.

Ülesanded:
1) sularahaarvestus ja -tehingute kontrollimine;
2) põhi- ja väikevahendite üle arvestuse pidamine, inventuurid jms;
3) palgapäeva puudutavate dokumentide ette valmistamine;
4) tööajatabelite tegemine;
5) e-arvekeskuses arvetele dimensioonide lisamine ja saatmine kinnitusringile;
6) majandus- ja lähetusaruannete kontroll ning töötajate nõustamine lähetus- ja majanduskulude hüvitamise dokumentide vormistamisel;
7) haldusosakonna müügiarvete ja tellimustega tegelemine;
8) nõuete ja laekumiste jälgimine;
9) TERE projektiga seoses SAS CPMis (SAS Cost and Profitability Management) kulude suunamine põhiteenustele;
10) raamatupidamisarhiivi korraldamine.

Sobival kandidaadil on
1) rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus või selle omandamine;
2) kaheaastane töökogemus finantsalal riigiasutuses.

Kasuks tuleb

1) ERPLY, SAP BO ja SAS CPM tundmine.

Omalt poolt pakume
1) mitmekesist tööd ühes Eesti vanimastest mäluasutuses;
2) konkurentsivõimelist töötasu;
3) 35 puhkusepäeva ja muud kollektiivlepingust tulenevad hüved.

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata aadressil krista.ojasaar@kirmus.ee.

2. Kommunikatsioonispetsialist (0,5)

Ametis alates 01.07.2021, kandideerimise tähtaeg 20.06.2021.

Eesti Kirjandusmuuseumi kommunikatsioonispetsialisti töö eesmärk on kavandada ja korraldada kirjandusmuuseumi kommunikatsiooni.

Ülesanded:
1)     pressiteadete koostamine ja toimetamine vastavalt osakondadest saabunud sisendile;
2)    Eesti Kirjandusmuuseumi kodulehe haldamine, sh uudiste lisamine, meediakajastuse lehekülje haldamine ja täiendamine, ürituste kalendri (kirmus.ee/kalender) haldamine ja täiendamine vastavalt osakondadest saabunud sisendile;
3)    Eesti Kirjandusmuuseumi Facebooki konto haldamine, sh uudiste ja ürituste info levitamine, kirjandusmuuseumi inimeste ja tegevuste kohta ilmunud meediakäsitluste levitamine;
4)    Uudiskirja haldamine; 
5)    Eesti Kirjandusmuuseumi avalike ürituste organiseerimisel osalemine;
6)    Eesti Kirjandusmuuseumi tutvustamisega seotud ürituste organiseerimisel osalemine (nt praktikamessid, teabepäevad jmt);
7)    pressi ja avalikkusega suhtlemise korraldamine Eestis ja Eestist väljaspoole;
8)    Eesti Kirjandusmuuseumi sisekommunikatsiooni korraldamine.

Töö eeldab kõrgharidust ja võimalusel kaheaastast töökogemust.
 

 

Lisainfo tööülesannete jms kohta telefonil 58580190, krista.ojasaar@kirmus.ee