Uudised

limerov

Limerov

Pavel Limerov tutvustab tuttuut raamatut "Каллистрат Фалалеевич Жаков"

11.11.2021

15. novembril algusega kell 11.00 on taas venekeelne veebiseminar, mis on pühendatud komi teemadele.

Pavel Limerov tutvustab tuttuut raamatut "Каллистрат Фалалеевич Жаков". – Сыктывкар: Издательство "Эском", 2021. - 296 с. – (Серия "Республика Коми: люди и время")

Kes oli Kallistrat Žakov (1866-1926)? Ta oli imeline mees, renessanslik, nagu tema kohta arvati. Ta pidas end filosoofiks ja matemaatikuks, kuid peale selle oli ta veel etnoloog, kirjanik, kirjanduskriitik ja astronoom. Žakov kuulus erinevatesse seltsidesse: Peterburi Ülikooli Filosoofiaseltsi, Religiooni ja Filosoofia Seltsi, Vene Normaalse ja Patoloogilise Psühholoogia Seltsi, Pariisi Astronoomiaseltsi. Ta töötas professorina V. Behterevi nim. Psühhoneuroloogiainstituudi loogikakateedris ja oli selle instituudi esimene õppeprorektor (tollal üliõpilasasjade juhataja)

Kõneleb Pavel Limerov.

Venekeelne seminar 15.XI 2021 kell 11.00 TEAMSis

Click here to join the meeting


Kõik on oodatud!

Книга П.Ф.Лимерова о Каллистрате Жакове. Каллистрат Фалалеевич Жаков - Человек удивительный, как его называли - ренессансный. Себя он считал философом и математиком, но кроме этого был этнологом, писателем, литературным критиком и астрономом. Состоял в Философском обществе Санкт-Петербургского университета, Религиозно-философском обществе, Русском обществе нормальной и патологической психологии, Парижском астрономическом обществе, профессор кафедры логики Психоневрологического института (Бехтерева) и первый проректор этого института по учебной работе (тогда это называлось зав. студенческими делами)


Info: Mare Kalda mare.kalda@folklore.ee
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)