Ootame teese

Siia lehele koondame meie korraldatud teadusürituste ja konverentsiteeside kutsed. 

 

"Mängimine ja mängulisus folklooris"

Ootame teid folkloristide 17. talvekonverentsile, mis toimub 2.-3. märtsil Kuremaa lossis. Selle teemaks on "Mängimine ja mängulisus folklooris". Lähtume hollandi kultuuriajaloolase Johan Huizinga ideest, et mängulised situatsioonid - kultuuri oluliste elementidena - eristuvad tegelikust elust, mängides luuakse oma maailm, kuhu sukeldudes on muuhulgas võimalus tegelikkust unustada ning paremini taluda. See teeb mängulisusest olulise mõiste tänapäeva kriisiderohkes ühiskonnas. Mängulisust vaatleme selle laiemas tähenduses, keskendudes erinevatele mängulistele tegevustele folklooris.

 

Konverentsil käsitlemine järgnevaid küsimusi:
Mängimise väljendused ja tähendused traditsioonilistes ja tänapäeva kultuurides
Mängu ja mängulisuse osa folklooris: tähtsus ja ülesanne
Mängulised maailmad eri folkloorinähtustes, -žanrides ja registrites
Mängimine, hobid, rituaalid, tähtpäevad ja teised mängulist elementi sisaldavad tegevused
Mäng ja mängimine lapsepõlves ning täiskasvanueas, mängimine elektrooniliste vahendite abil
Ettekande pealkirja ja teese (100-200 sõna) ootame 30. jaanuariks 2023. Konverentsi töökeeleks on eesti keel, soovi korral saab sõna võtta ka inglise keeles.

Palume oma osalemine registreerida: https://forms.gle/qvF1k9oqUTWTAj42A 

Folkloristide seitsmeteistkümnenda talvekonverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Akadeemiline Rahvaluule Selts, konverentsi toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti-uuringute Tippkeskus.

Kontakt ja info:
Astrid Tuisk, astrid.tuisk@folklore.ee
Ave Goršič, ave.gorsic@folklore.ee