Kogumisvõistlused

Kogumisvõistlused

-

Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumisvõistlus "Muusika minu elus" 


Eesti Rahvaluule Arhiiv algatas 7. aprillil 2022 kogumisvõistluse, et mõista inimese suhet muusikaga ning muusika rolli nii isiklikumas eluringis kui ühiskonnas. Mis olukordades kuulame muusikat, laulame või mängime pilli? Millised on Eestis hästituntud laulud? Kuidas mõtestame muusikakogemusi oma eluringis? Kogumisvõistluses saavad kaasa lüüa kõik, sõltumata sellest, kas ollakse muusika tegija või kuulaja, sest igaühel on oma suhe muusikaga. Vastamisel mõtle kõikvõimalikule muusikale – kontserdid, festivalid, CD-plaadid, filmid, enda ja pere muusikategemised. Kirjuta ka väikestest asjadest nagu seltskonnas või lapsega laulmine, pillimäng sõpradega, raadio (või tolmuimejaga) kaasa ümisemine, metsas hõikamine, pidu naabri aias või tümps parkimisplatsil. Tähtis on Sinu ainulaadne kogemus, sest see aitab mõista inimese suhet muusikaga ning muusika osa suhtlemises teistega.

muusika minu elus
Palade valik Muusikamuuseumis rahvamuusikast heliplaatide valmistamiseks. Tallinna linn, Peeter Parikas (05.1937). ERA, foto 777


Võistlusel osalejalt ootame vabas vormis kaastööd või vastamist küsimustikule. Kõiki punkte ei pea vastama. Ootame, et jutustaksid ka lugusid ja tooksid näiteid. Laulu või muusikapala mainimisel püüa olla täpne: nimeta pealkiri, autor, esitaja, algusread. Võimaluse korral lisa terve lugu, eriti kui see on omaloodud või tuntud väiksemas rühmas. Laulutekst kirjuta vastusesse või lisa eraldi, soovitavalt koos viisiga. Ootame ka helisalvestusi, videoid ja pilte Sulle tähenduslikest lauludest-lugudest, enda ja tuttavate musitseerimisest ning muusikaga seotud mälestustest. Näite juurde märgi jäädvustaja ja asjaosaliste nimed, aeg, koht ja selgitus. Saada oluline muusikapala isegi siis, kui arvad, et seda hästi teatakse, sest kogume arhiivimaterjali ka tuleviku tarvis. Kui pala ei ole võimalik lisada, nimeta selle allikas, nt raamat, CD-plaat.

Küsimustik asub SIIN

Vastuse võib kirjutada veebilehele või saata e-kirja teel aadressil kratt@folklore.ee või paberkandjal Tartu 51003, Vanemuise 42, Eesti Kirjandusmuuseum „Muusika minu elus“. Vastamise tähtaeg on 31. detsember 2022. 

Küsimustiku koostasid Taive Särg, Janika Oras, Helen Kõmmus, Margit Kooser.

Kogumisvõistluse koostööpartner on Viljandi Pärimusmuusika Festival.

Küsimuste korral võta ühendust era@folklore.ee, 7377730 Kadri Tamm, 56227586 Taive Särg, 58116793 Janika Oras

 

 

Jätame end tulevikule meelde!