Erakogu

LOODUS-KESKKOND-KULTUUR

Kava

24. märts.

9.45

Konverentsi avamine

10.00–11.30 Juhatab Tõnno Jonuks

Madis Arukask: Looduse probleem eesti rahvaluule käsitlemisel
Merili Metsvahi: Animism ja analogism kui abivahendid eesti talupoja rahvapärase ontoloogia mõistmiseks
Atko Remmel: Vaateid religiooni ja looduse kokkupuutepunktidele

12.00–13.00 Juhatab Katre Kikas

Liisa Granbom-Herranen: Miks loodus sai vanasõnade kogumisel oluliseks
Ulrike Plath: Kliimamälu: igapäev ja katastroofid pikal 19. sajandil

13.30–15.00 Juhatab Eda Kalmre

Kadri Tüür: Heeringas regilaulus: mis ta seal teeb?
Katre Kikas: Loodusest kahe 19. sajandi keskpaigas sündinud mehe omaeluloolistes tekstides
Ene-Reet Soovik: Metsamuinasjutud ökokodanikele? „Metsavaimu heategu“ ökokriitilisest vaatevinklist

15.00 muusikaline vahepala: Rabaööbikud

25. märts.

9.00–10.30 Juhatab Liisi Laineste

Eva Šipöczová: Collective memory and public anti-government demonstration in Czech Republic in 2019
Guillem Castañar: Chukchi without Borders: Fortunes and Misfortunes of a Russian Joke Cycle outside Russia
Anastasiya Fiadotava: “When you try to tell people about climate change, and they start making memes about you”: Greta Thunberg memes in the context of her climate change activism

11.00-12.30 Juhatab Astrid Tuisk

Mall Hiiemäe: Folkloor kui inimese ja keskkonna suhte ning selle muutumise kajastaja
Piret Pungas-Kohv, Lona Päll: Kohapärimuse roll looduskaitseliste tegevuste vahendamisel: soode taastamise näide

13.30–15.00 Juhatab Ave Goršič

Mare Kõiva: Tuhat aastat lõputut malemängu männipuu all (Zuriaake)
Kalle Voolaid, Piret Voolaid: Loomariik Eesti spordiorganisatsioonide nimede inspiratsiooniallikana: kultuuriline vaade
Mare Kalda: Geopeitjad kui loodusrahvas. Looduse representatsioonist harrastusrühmas

15.30–17.00 Juhatab Aimar Ventsel

Ümarlaud: Postkolonialism ja postsotsialism – kas neid saab ühendada?
Elo-Hanna Seljamaa, Keiu Telve, Mare Kõiva, Andreas Kalkun