Veebiseminar „Volga piirkonna rahvaste folkloor: põliste ja siberi algupäraga kohalike traditsioonide uurimisest“

Veebiseminar „Volga piirkonna rahvaste folkloor: põliste ja siberi algupäraga kohalike traditsioonide uurimisest“

-

Head seminarihuvilised!

14. märtsi venekeelsel veebiseminaril algusega kell 11.00 tuleb esitamisele Nikolai Anisimovi, Igor Zubovi, Jekaterina Izmailova, Irina Ptšelovodova ja Pavel Šahhovi folkloristika- ja etnomusikoloogia-teemaline ühisettekanne „Volga piirkonna rahvaste folkloor: põliste ja siberi algupäraga kohalike traditsioonide uurimisest“.
Uurijad tutvustavad projekti, mille käigus analüüsiti ja kaardistati võrdlevast perspektiivist udmurdi, mordva ja tšuvaši folklooritekstide žanrisüsteemi, poeetikat ja muusikalisi ning stiili iseärasusi põlisrahvaste (Volga rahvad) ja ümberasujate (siberlased) kohalikes traditsioonides. Uurimistöö käigus koostati mordva, udmurdi ja tšuvaši rahvalaulusalvestustest interaktiivne rahvamuusika-atlas, mille demo-versiooni ja päringuvõimalusi tutvustatakse seminaril.


seminariksUurijate tutvustus allpool venekeelses infos.

Seminar Teamsis, 14. III 2022 kell 11.00

Info: mare.kalda@folklore.ee
Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!

С докладом «Фольклор народов Поволжья: изучение локальных традиций автохтонного и сибирского бытования» выступит коллектив авторов фольклористов и этномузыкологов, которые расскажут о результатах проекта РНФ (№ 19-78-10113) по изучению мордовских, удмуртских и чувашских фольклорных традиций. Внимание докладчиков направлено на исследование жанровой системы, поэтики и музыкально-стилевых особенностей фольклорных текстов в сравнительно-сопоставительном аспекте коренных (поволжских) и переселенческих (сибирских) локальных традиций.

Одной из форм представления результатов исследования является интерактивный атлас звучащих фольклорных текстов, создаваемый участниками проекта на основе разновременных записей мордовского, удмуртского и чувашского песенного фольклора автохтонного и сибирского бытования. В докладе будет представлена демо-версия атласа, описана его структура и функционал, позволяющий осуществлять поиск фольклорных образцов по различным параметрам и определять ареалы их распространения.

Докладчики: Анисимов Николай: PhD, научный сотрудник Эстонского литературного музея

Зубов Игорь: кандидат философских наук, заведующий отделом литературы и фольклора Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

Исмагилова Екатерина: кандидат искусствоведения, научный сотрудник Института филологии СО РАН.

Пчеловодова Ирина: кандидат филологических наук, научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН.

Шахов Павел Сергеевич, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Института филологии СО РАН.

Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)