Новости

ajakirja Studia Vernacula esikaas

25. märtsi seminar käsitleb päranditehnoloogiat, külas on Kadri Tüür ja Kanni Labi

22.03.2024

Järgmisel folkloristikaosakonna seminaril 25. märtsil kl 11.00 tutvustavad huvitavat erialaajakirja Studia Vernacula väljaande peatoimetaja Kadri Tüür ja keeletoimetaja Kanni Labi.

Kõnelejad arutlevad ajakirjas ilmunud kaastööde näitel, mis on traditsioonilised oskused (pärandtehnoloogia), kuidas neid kirjeldada, jäädvustada, ananlüüsida.
Kuidas saaksime kõige selle uurimisel ja teaduspublikatsioonideks vormistamisel kasutada senisest paremini Kirjandusmuuseumi arhiivide materjale?

Studia Vernacula: eesti pärandtehnoloogia-uuringute ajakiri on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav teadusajakiri, mis ilmub kord aastas.
Ajakirja annab välja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Ajakiri keskendub käsitöö, oskuste ja ainelise kultuuripärandi uurimisele.

 

Seminar toimub 25. märtsil algusega kell 11.00 Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis.

Kõik on oodatud kuulama ja arutlema.

Seminari toetab EKMi teadusprojekt EKM 8-2/20/3

Kas leidsid, mida otsisid? *