Erakogu

LOODUS-KESKKOND-KULTUUR

Viieteistkümnes Eesti folkloristide
(talve)konverents

24.-25. märts 2021, MS Teams keskkonnas

Alates 2005. aastast on Eesti rahvaluuleteadlased korraldanud iga-aastaseid talvekonverentse, mille eesmärk on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua ühiste arutelude foorum.

2021. aastal toimuva konverentsi üldteema on „Loodus-keskkond-kultuur“. Konverentsi eesmärgiks on analüüsida ja kriitiliselt hinnata inimeste ja looduse vaheliste igapäevaste kokkupuutepunktide mitmetisust. Looduse ja keskkonnaga seotud teemad on hetkel ühiskonnas aktuaalsed ning teravaid vastasseise tekitavad. Need debatid rõhutavad inimesi ümbritseva (loodus)keskkonna muutumist, ning peegeldavad seda kuivõrd tugevalt on kujutelmad loodusest ja keskkonnast seotud (rahvus)kultuuri ja (nii rühma kui üksikisiku) identiteediga.

Konverentsile ootame ettekandeid looduse ja keskkonna teemade kajastumisest nii varasemas kui ka tänapäevases kultuuris ja folklooris, samuti ka sellest, milline võiks olla folkloristide roll tänapäevastes looduse ja keskkonnaga seotud avalikes debattides. Kutsume esinejaid üles loovalt ühendama üleskutses olevaid märksõnu: looduskultuur, loodus vs kultuur, looduskeskkond, kultuurikeskkond, loodus kui keskkond, kultuur kui keskkond ning otsima vastuseid järgmistele (aga ka muudele märksõnadest hargnevatele) teemadele:

  • Folkloor kui inimese ja keskkonna suhte muutumise kajastaja, folkloori kasutamine (ja ärakasutamine) erinevate aegade keskonnateemalistes debattides;
  • Keskkonnateemaliste debattide ambivalentsus – kuidas põimuvad teaduslikud ja tavateadmised; kuidas suhestuvad majanduslikud ja keskkondlikud eesmärgid;
  • Looduse ja keskkonna emotsionaalne väärtus, emotsioonide roll keskkonna teemalistes aruteludes;
  • Looduse seos religiooni ja spirituaalsuse, rahvuskultuuri ja üksikisiku identiteediga; looduse ja keskkonnaga seotud moraalsed väärtused;
  • Loodus, tehnoloogia ja inimtekkeline keskkond; looduslähedus ja linn; virtuaalne reaalsus kui keskkond ning virtuaalne reaalsus kui keskkondlike debattide platvorm.

Folkloristide viieteistkümnenda talvekonverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Akadeemiline Rahvaluule Selts.

Täpsem info
katre.kikas@folklore.ee või mare.kalda@folklore.ee

Erakogu

Kas aastakümneid kasutuseta seisnud hoone, mille katusel kasvavad kased ning pragudes muu roheline, kuid mille akendele on maalitud laulurida, viib meie mõtted kultuurile või loodusele?

Berk Vaher, erakogu.

Toetajad

Logo