Väljaanne

1981-1996

Merike Kiipus

Teatmikud jms

1. Fr.R.Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum: teatmik / koost. P.Olesk, R.Veidemann; toim. ja bibl. M.Kahu; fotod A.Mikk. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1982. 64 lk.

2. Literaturnõi muzei imeni F.R.Kreitzwalda: spravotðnik / koost. R.Veidemann ja P.Olesk; tlk. R.Valk; fotod A.Mikk. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1984. 56 lk.

3. Führer durch das Literaturmuseum "Friedrich Reinhold Kreutzwald" / zusammengestellt von R.Veidemann und P.Olesk; Übersetzung aus dem Estnischen von G.Mell; redaktion M.Kahu; fotos A.Mikk. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1987. 68 lk.

4. Rahvuskultuuri allikad: ENSV TA Fr.R.Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi fondide ülevaatenäitus: [buklet] / koost. H.Tering. Tartu: TÜ, 1987. 8 lk.

5. Eesti Kirjandusmuuseum: [prospekt / koost. S.Olesk]. Tartu: KM, 1994. 12 lk.

 

Kogumikud

6. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed: uurimusi 10: Eesti rahvaluule aspekte / toim. E.Liiv. Tartu: Eesti Raamat, 1984. 168 lk.

7. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed: uurimusi 11: tagasivaateid kirjanduslukku / toim. S.Olesk, R.Veidemann. Tartu: Eesti Raamat, KM,1986. 164 lk.

8. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed: uurimusi 12: Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks / toim. M.Hiiemäe. Tallinn: Eesti Raamat, KM, 1989. 231 lk.

9. Juurtega sajandite mullas: kogumik F.R.Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi 50. aastapäevaks / toim. M.Kahu. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1990. 192 lk. 10. Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 13/ Eesti Kirjandusmuuseum; toimetaja S.Olesk.- Tartu: Kirjandusmuuseum, 1996.- 286 lk.

 

Konverentside teesid

Kreutzwaldi päevad

11. XXV Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Tezisõ dokladov XXV konferentsii “Dni Kreitzwalda” / toim. S.Olesk. Tartu: TA, 1981. 92 lk.

12. XXVI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Tezisõ dokladov XXVI konferentsii “Dni Kreitzwalda” / toim. S.Olesk. Tartu: TA, 1982. 67 lk.

13. XXVII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Tezisõ dokladov XXVII konferentsii “Dni Kreitzwalda” / toim. S.Olesk. Tartu: TA, 1983. 55 lk.

14. XXVIII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Tezisõ dokladov XXVIII konferentsii “Dni Kreitzwalda” / toim. S.Olesk. Tartu: TA, 1984. 55 lk.

15. XXIX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Tezisõ dokladov XXIX konferentsii “Dni Kreitzwalda”. Tartu: TA, 1985. 76 lk.

16. XXX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Tezisõ dokladov XXX konferentsii “Dni Kreitzwalda” / toim. S.Olesk. Tartu: TA, 1986. 77 lk.

17. XXXI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid / toim. S.Olesk. Tartu: TA, 1987. 33 lk.

18. XXXII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid / toim. M.Kasterpalu. Tartu: TA, 1988. 41 lk.

19. 33. Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid: 26.-27. detsember 1989 / toim. S.Olesk. Tartu: KM, 1989. 38 lk.

20. 34. Kreutzwaldi päevad 20.-21. detsember 1990: "Kirjandusmuuseum 50": teesid / toim. S.Olesk. Tartu : TÜ, 1990. 51 lk.

21. 37. Kreutzwaldi päevad 18.-19. detsember 1993: ettekannete teesid / toim. S.Olesk. Tartu: KM, 1993. 38 lk.

22. 38. Kreutzwaldi päevad 21. ja 22. detsembril 1994. a.: ettekannete teesid / toim. S.Olesk. Tartu : TÜ, KM, 1994. 48 lk.

23. 39. Kreutzwaldi päevad 21. ja 22. detsembril 1995. a.: ettekannete teesid / toim. S.Olesk. Tartu: TÜ, KM, 1995. 54 lk.

Eesti raamatuteaduse konverentsid

24. X Eesti raamatuteaduse konverents 19.-20. nov. 1981. a.: ettekannete teesid / toim. L.Laidvee. Tartu: TÜ, 1981. 60 lk.

25. XI Eesti raamatuteaduse konverents 3. ja 4. novembril 1983. a.: ettekannete teesid / toim. L.Laidvee. Tartu: TÜ, 1983. 48 lk.

26. XII Eesti raamatuteaduse konverents 19. ja 20. novembril 1985. a.: ettekannete teesid / toim. L.Laidvee. Tartu: TÜ, 1985. 52 lk.

27. XIII Eesti raamatuteaduse konverents 1. ja 2. detsembril 1987. a.: ettekannete teesid / toim. L.Laidvee. Tartu: TÜ, 1987. 45 lk.

28. XIV Eesti raamatuteaduse konverents 10. jaanuaril 1991. a.: ettekannete teesid. Tallinn: Eesti Raamat, KM, TPedI, 1990. 28 lk.

29. Oskar Kallase päev - 25.10.1996 : (XVI Eesti raamatuteaduse konverents) : teesid.- [Tartu] : Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, [1996]. - 14 lk.Noorteadlaste konverentsid

30. III kevadsessioon 23. aprillil 1981. a.: ettekannete teesid / toim. S.Olesk. Tartu: TÜ, 1981. 27 lk.

31. IV kevadsessioon 26. 27. aprill 1982: ettekannete teesid / toim. S.Olesk. Tartu: TÜ, 1982. 28 lk.

32. V kevadsessioon 27. aprill 1984: ettekannete teesid / toim. S.Olesk. Tartu: TÜ, 1984. 24 lk.

33. VI kevadsessioon: ettekannete teesid / toim. S.Olesk. Tartu: TÜ, 1986. 30 lk.

34. VII kevadsessioon 20. aprill 1988: ettekannete teesid. Tartu: TÜ, 1988. 32 lk.

35. VIII kevadsessioon 27. aprill 1990: ettekannete teesid / toim. M.Kasterpalu. Tartu: KM, 1990. 19 lk.

36. IX kevadsessioon 26. apr. 1991: rahvaluule: teesid. Tartu: KM, 1991. 23 lk.

 

Bibliograafia ja pseudonüümika

37. M.Kahu. Eesti pseudonüümide leksikon 1. kd.: eestikeelsed raamatud ja perioodika aastaist 1821-1900. Tallinn: Eesti Raamat, TÜ, 1991. 224 lk.

38. H.Laidvee. C.R.Jakobsoni bibliograafia: 1863-1980 / toim. L.Laidvee. Tallinn: Eesti Raamat, 1991. 531 lk. (Personaalbibliograafiad; 3).

39. Eestikeelne raamat 1901-1917 / koost. T.Aasmann, E.Annus, K.Kaunissaar, L.Laidvee, P.Miljan, H.Räim, S.Soobik, M.Vaher; toim. E.Annus. Tallinn: TAR, 1993. (Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia; 1)
1. kd.: A-P. 655 lk.
2. kd.: R Y. [3], 659-1287 lk.

40. Eestis ilmunud saksa-, vene- ja muukeelne perioodika 1675-1940 / koost. T.Aasmann, E.Annus, K.Kaunissaar, A.Madise, E.Tigane, L.Trikkant, M.Vaher; toim. E.Annus. Tallinn: TAR, 1993. 477 lk. (Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia, 5).

41. Eestikeelne raamat 1851-1900 / koost. T.Aasmann, A.Allpere, E.Annus, K.Kaunissaar, L.Laidvee, P.Miljan, H.Räim, E.Siirman. Tallinn: TAR, 1995. (Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia; 1).
1. kd.: A Q. 537 lk.
2. kd.: R Y. [5]. 543-1077 lk.

42. Analüütiliselt bibliografeeritud eesti ajakirjandus: nimestik seisuga 1.04.1996 / koost. A.Ainz, M.Kiipus. Tallinn: ERR, KM, 1996. 26 lk.


Kirjandusteadus. Allikmaterjalide publikatsioonid

43. J.Barbaruse ja L.Toomi kirjavahetusest / koost. R.Hinrikus; toim. P.Olesk. Tallinn: Eesti Raamat, TÜ, 1984. 35 lk. (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 1).

44. Jaan Anveldi kirjavahetusi aastaist 1904-1914 / koost. E.Ertis; toim. M.Kahu. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1984. 36 lk. (Litteraria : Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 2).

45. Oskar Lutsu päevik aastaist 1915-1916 / koost. M.Kahu; toim. S.Olesk. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1986. 56 lk. (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 3).

46. Gustav Suitsu autobiograafilisi märkmeid / koost. P.Olesk; toim. M.Kahu. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1987. 64 lk. (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 4).

47. F. R. Faehlmanni kaks avalikku esinemist aastail 1842 ja 1849: pühendatud Õpetatud Eesti Seltsi 150. aastapäevale / koost. E.Aaver, H.Laanekask, M.Lepik; toim. M.Kahu. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1988. 75 lk. (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 5).

48. Jakob Hurda ja Jaan Adamsoni kirjavahetus / koost. R.Saukas, U.Oras; toim. S.Olesk. Tallinn: Eesti Raamat, TA, 1989. 77 lk. (Litteraria: Eesti kirjandusloo allikmaterjale; vihik 6).

49. See on Bernard Kangro ajalik elukäik ta enese poolt kokku pandud meeles pidamiseks ja õpetuseks ja nalja pärast / toim. M.Kasterpalu. Tartu: KM, 1992. 45 lk.

50. Lydia Koidula 1843-1886 / koost. E.Aaver, H.Laanekask, S.Olesk. Tartu: Ilmamaa, 1994. 366 lk.

51. Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832 = Die Briefe von Otto Wilhelm Masing an Johann Heinrich Rosenplänter 1814-1832 / koost. E.Aaver, L.Anvelt, H.Laanekask, A.Nagelmaa. 1.kd.: 1814-1818. Tartu: TA, KM, 1995. 301 lk.

52. Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832 = Die Briefe von. Otto Wilhelm Masing an Johann Heinrich Rosenplänter 1814-1832: personalia / koost. L.Anvelt, H.Laanekask. Tartu: TA, KM, 1995. 47 lk.

53. Gailit, August. August Gailiti kirjad Friedebert Tuglasele ajavahemikust 1917 - 1926 / Eesti Kirjandusmuuseum ; sissejuhatuse ja kommentaarid kirjutanud M.Kasterpalu ; toimetanud P.Noorhani. - Tartu : Virgela, 1996. - 95 lk. - (Litteraria : Eesti kirjandusloo allikmaterjale ; vihik 10).

54. Hindrey, Karl August. Iru päevik : sügis 1946 / Eesti Kirjandusmuuseum ; valinud ja kommenteerinud R.Hinrikus ; toimetanud S.Olesk. - Tartu : Virgela, 1996. - 81 lk. - (Litteraria : Eesti kirjandusloo allikmaterjale ; vihik 8).

55. Liiv, Juhan. Mu kallis Liisi : [Juhan Liivi kirjad Liisa Goldingule] / koostanud A.Vinkel ; toimetanud E.Aaver. - Tartu : Ilmamaa, 1996. - 254 lk.

56. Luts, Oskar. Oskar Lutsu päevikud aastaist 1915 - 1916 (I) ja 1917 - 1919 (II) / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud ja kommenteerinud M.Kahu ; toimetanud K.Pisuke. - Tartu : Vanemuise Seltsi Kirjastus, 1996. - 84 lk. - (Litteraria : Eesti kirjandusloo allikmaterjale ; vihik 7).

57. Luts, Oskar. Viimane päevik : (1944-1952) / Eesti Kirjandusmuuseum ; saatesõna ja kommentaarid kirjutanud J.Peegel ; toimetanud K.Pisuke. - Tartu : Virgela, 1996. - 63 lk. - (Litteraria : Eesti kirjandusloo allikmaterjale ; vihik 9).

58. Masing, Otto Wilhelm. Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814 - 1832 = Die Briefe von Otto Wilhelm Masing an Johann Heinrich Rosenplänter 1814 - 1832 / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud L.Anvelt, E.Aaver, H.Laanekask, A.Nagelmaa. - Tartu : Tartu ülikooli Kirjastus, 1996.
2. kd.: 1819 - 1820 : kirjad 49-116. - 326 lk.
3. kd.: 1821 - 1823 : kirjad 117-215. - 332 lk.

59. Tuglas, Friedebert. Eluloolisi märkmeid 1 : 1906 - 1944 / Eesti Kirjandusmuuseum ; teksti ette valmistanud E.Lillemets ; toimetanud ja eessõna kirjutanud K.Metste. - Tartu : Virgela, 1996. - 117 lk. - (Litteraria : Eesti kirjandusloo allikmaterjale ; vihik 11).

 

Rahvaluule

60. Eesti rahvakalender 2 / koost. M.Hiiemäe; toim. E.Liiv. Tallinn: Eesti Raamat, 1981. 290 lk.

61. Eesti uuemad laulumängud 2 / koost. I.Rüütel. Tallinn: Eesti Raamat, 1983. 515 lk.

62. Eesti vanasõnad = Proverbia Estonica 2: 5001-10000 / koost. A.Hussar. A.Krikmann, E.Normann, V.Pino, I.Sarv, R.Saukas; toim. A.Krikmann ja I.Sarv. Tallinn: Eesti Raamat, 1983. 868 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae; 3).

63. Eesti rahvakalender 3 / koost. M.Hiiemäe; toim. E.Liiv. Tallinn: Eesti Raamat, 1984. 256 lk

64. Eesti rahvakalender 4 / koost. M.Hiiemäe; toim. E.Liiv. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. 302 lk.

65. H. Tampere, E. Tampere. Vana kannel : Eesti regilaulud = Estonum carmina popularia 5: Mustjala regilaulud / toim. O.Kõiva, I.Rüütel. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. 815 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae ; 1).

66. Eesti vanasõnad = Proverbia Estonica 3: 10001-15140 / koost. A.Hussar, A.Krikmann, V.Pino, I.Sarv, R.Saukas, E.Normann; toim. A.Krikmann ja I.Sarv. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. 911 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae; 3).

67. Estonskie poslovitzõ= Proverbia Estonica 5: 1: 1-15140 / koost. E.Normann, V.Pino, I.Sarv, R.Saukas, A.Hussar, A.Krikmann; toim. A.Krikmann ja I.Sarv; tlk. P.Laane, I.Vebere. Tallinn: Eesti Raamat, 1986. 400 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae; 3).

68. Estnische Sprichwörter = Proverbia Estonica 5: 2: 1-15140 /zusammengestellt von A.Hussar, A.Krikmann, E.Normann, V.Pino, I.Sarv u. R.Saukas; red. von A.Krikmann u. I.Sarv; übersetzung von L.Jaansoo, M.Laan u. R.Tasa. Tallinn: Eesti Raamat, 1987. 438 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae; 3).

69. Vanaema teab: rahvalaule lastele: koolieelikutele / koost. E.Liiv. Tallinn: Eesti Raamat, 1987. 31 lk.

70. Eesti vanasõnad = Proverbia Estonica 4: lisad: registrid / koost. A.Hussar, A.Krikmann, V.Pino, E. Rivis, I.Sarv, R.Saukas, L.Briedis; toim. A.Krikmann ja I.Sarv. Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 530 lk. (Monumenta Estoniae Antiquae; 3).

71. Emand kaseladvas / koost. M.Hiiemäe. Tallinn: Eesti Raamat, 1988. 96 lk.

72. Igal puul oma juur: murdetekste Jakob Hurda kogust / koost. K.Peebo, J.Peegel. Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 336 lk.

73. Jakob Hurt 1839-1907 / koost. M.Laar, R.Saukas, Ü.Tedre; Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 352 lk.

74. Estonian Folklore Archive / compiled by A.Korb, J.Oras, Ü.Tedre. Tallinn: KM, 1990. 28 lk.

75. Eesti rahvakalender 5 / koost. M.Hiiemäe; toim. E.Liiv. Tallinn: Eesti Raamat, 1991. 288 lk.

76. Muhu laulud / koost. J.Oras; mänguseletused koost. R.Mirov. Tallinn, 1991. 64 lk. (Meie repertuaar; 2: folkloor)

77. Vahva punasõduri ustaav/ koost M.Hiiemäe; toim. M.Arold. [Tartu]: Tungal, 1992. 25 lk.

78. Koolipärimus = Shkolnõi folklor / toim. M.Kõiva, A.Vissel. Tartu: TA, EKI, KM, 1993. 64 lk. (Pro Folkloristica; 1).

79. Eesti rahvakalender 6 / koost. M.Hiiemäe. Tallinn: Eesti Raamat, 1994. 303 lk.

80. Loomine / toim. J.Oras. Tartu: TA, KM, EKI, 1994. 62 lk. (Pro Folkloristica; 2).

81. Banaanil on nohu: [valik koolinalju ja muud] / koost. E.Kalmre. Tallinn: Koolibri, 1995. 128 lk.

82. Eesti rahvakalender 6 / koost. M.Hiiemäe. 2 tr. Tallinn: Eesti Raamat, 1995. 304 lk.

83. Eesti rahvakalender 7 / koost. M.Hiiemäe. Tallinn: Eesti Raamat, 1995. 340 lk.

84. Eksitaja / toim. J Oras. Tartu: TA, KM, 1995. 80 lk. (Pro Folkloristica; 3).

85. Estonian Folklore Archives / compiled by A.Korb, J.Oras, Ü.Tedre. Tartu: KM, 1995. 31 lk.

86. Folk Belief Today / edited by M.Kõiva, K.Vassiljeva. Tartu: EKI, KM, 1995. 528 lk.

87. Lipitud–lapitud: tänapäeva folkloorist / toim. M.Kõiva. Tartu: EKI, KM, 1995. 336 lk.

88. Rahvausund tänapäeval / toim. M.Hiiemäe, M.Kõiva. Tartu: EKI, KM, 1995. 496 lk.

89. Siin Siberi maa peal kasvanud: Ülem–Suetuki ja Viru Pulani lood ning laulud / koost. A.Korb, K.Peebo. Tartu: KM, 1995. 208 lk. (Eesti asundused; 1).

90. Banaanil on nohu : [valik koolinalju ja muud] / koostanud E.Kalmre; illustreerinud R.Kalmre.- 2.tr. - [Tallinn] : Koolibri, 1996./ 128 lk.

91. Contemporary Folklore: Changing World View and Tradition / Institute of Estonian Language and Estonian Museum of Literature; edited by M.Kõiva.- Tartu: Institute of Estonian Language : Estonian Museum of Literature, 1996.- 394 p.

92. Ei oska rääkimise moodi kõnelda: Zolotaja Niva, Semjonovka, Jurjevka, Koidula / koost. A.Korb; toim. K.Tamm. Tartu: KM, 1996. 253 lk. (Eesti asundused; 2).

93. Estonski folklornõi arhiv / Estonskii literaturnõi muzei; red. E.Kalmre.- Tartu: Estonskii literaturnotilde;i muzei, 1996.- 75 lk.

94. Folklore: Electronic Journal of Folklore [http://haldjas.folklore.ee/folklore]: printed version / Institute of the Estonian Language & Estonian Folklore Archives; ed. by M.Kõiva & A.Kuperjanov; notes J.Oras./ Tartu: Institute of Estonian Language : Estonian Folklore Archives, 1996.

Vol. 1. June.- 95 p.
Vol. 2. December.- 143 p.

95. Mäetagused: hüperajakiri: (vaata ka: http://haldjas.folklore.ee/tagused) / Eesti Keele Instituudi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetajad M.Kõiva, A.Kuperjanov ; noodid J.Oras. - Tartu : Eesti Keele Instituut : Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1996.
1-2. - 134 lk.

96. Mängult päriselt : tänapäeva folkloorist 2 / Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Keele Instituut ; toimetaja M.Kõiva. - Tartu : Eesti Keele Instituut : Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1996. - 188 lk.

97. Neeger päevitab : [maailma rahvad eesti laste naljades] / koostaja A.Tuisk ; illustratsioonid M.-A.Remmel. - Tallinn : Koolibri, 1996. - 80 lk.

98. Vaga vares / toimetaja J.Oras. - Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1996. - 144 lk. - (Pro Folkloristica ; 4).

Kas leidsid, mida otsisid? *