Ingliskeelne seminar "Kas humoorikad kliimamuutuste teemalised plakatid saavad olla teaduskommunikatsiooni vahendiks?"

Ingliskeelne seminar "Kas humoorikad kliimamuutuste teemalised plakatid saavad olla teaduskommunikatsiooni vahendiks?"

-

Head seminarihuvilised!
Below in English

31. jaanuaril 2022 kell 11.00 ingliskeelne seminar teemal "Kas humoorikad kliimamuutuste teemalised plakatid saavad olla teaduskommunikatsiooni vahendiks?"

Esinevad Matthew Hee, Anna-Sophie Jürgens, Karina Judd, Hannah Feldman (kõik Austraalia Riiklikust Ülikoolist) ja Anastasiya Fiadotava (Eesti Kirjandusmuuseumist). 

Ettekandes uuritakse (põhiliselt Austraalia näitel) rohujuuretasandi loomingulist, küll mitmemõttelist, ent kergesti arusaadavat ja lahedas vormis teaduskommunikatsiooni kliimateemalistel protestiplakatitel. Olles protestikultuuri tähtsaks komponendiks, illustreerivad protestiplakatid protestijate arusaamu keskkonnaprobleemidest ning nende edastamisest. Huumori rolli selgitamine keskkonnateemalistel protestiplakatitel avab uusi vaateid mõistmaks huumori osa kliimamuutuste alases tegevuses ja suhtluses.

Seminariga liitumiseks vajuta siia 

Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!

Info: mare.kalda@folklore.ee

Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online seminar 31 January 2022 11 am (Estonian time)

Matthew Hee (Australian National University), Anna-Sophie Jürgens (Australian National University), Anastasiya Fiadotava (Estonian Literary Museum), Karina Judd (Australian National University), and Hannah Feldman (Australian National University) will give a talk "School Strike 4 Climate: Are humorous climate change protest placards a vehicle for science communication?"

The presentation discusses Australian humorous climate protest placards as vehicles of grassroots creativity, exploring bottom-up science communication in an ambiguous, but highly accessible and pleasurable form. As a significant component of protest culture, protest placards illustrate the way protesters see, understand and share their environmental concerns. Elucidating the functions of humour in environmental protest placards provides new perspectives on our understanding of humour in climate change activism and communication.

To join the seminar click here 

Info: mare.kalda@folklore.ee

The seminar is supported by the Estonian Literary Museum's research project EKM 8-2 / 20/3 and
 the European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies TK145)