Digihumanitaaria Keskus

ASTRA projekt „EKMi arendamine rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks“ 

EL logo


SFOSi kood: 2014-2020.4.01.16-0026
Periood: 2016–2022
Rahastus: 583 000 eurot

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist meetmest „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA). 

Projekti eesmärgid.


Eesti Kirjandusmuuseum arendatakse ASTRA meetmest rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks. Digitaliseerimine tagab paremad tingimused unikaalsete allikmaterjalide säilitamiseks. 
Uued arhiivi- ja andmebaasilahendused loovad paremad võimalused teadlastele, ka avalikkuse jaoks lihtsustub arhiivimaterjalide kättesaadavus ja kasutamine.
Rahvusvahelistes võrgustikes ning doktorikooli töös osalemine tõstab muuseumi teadustöö kvaliteeti ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Digiteeritud aines tehakse kättesaadavaks infosüsteemis KIVIKE

Tulemused

Eesti Kirjandusmuuseum on kujunenud üheks digitaalhumanitaaria keskseks rahvusvahelise mainega institutsiooniks nii DH arendamisel kui ka doktorikoolide läbiviimisel. Arhiiviainese digiteeringute maht on kasvanud 130 TB-ni.

Projekti raames korraldati 7 rahvusvahelist doktorikooli koostöös keeleteaduse, semiootika ja filosoofia doktorikooliga. 

Doktorikoolid tõid kokku eri distsipliinide noori uurijaid ning liitsid nii teadlasi kui doktorante. Doktorikoolid võimaldasid suurendada Eesti Kirjandusmuuseumi nähtavust kraadiõppurite hulgas. Doktorikoolide materjalid on kättesaadavad siin.

Eesti Kirjandusmuuseum on seotud mitme rahvusvahelise võrgustikuga. Olulisemad nendest on:

CLARIN, SIEF, EJHR, FILTER, YBBS, NBD, BaltHerNet jmt

Digiteeritud aines tehti kättesaadavaks infosüsteemis KIVIKE.

Digitaalhumanitaaria olulisemad korraldatud konverentsid koostöös partneritaga on kättesaadavad Digitaalhumanitaaria Seltsi kodulehel.

Kaheksas digitaalhumanitaaria konverents 2022: Ava veebileht
Seitsmes digitaalhumanitaaria konverents 2019: Ava veebileht 
Kuues digitaalhumanitaaria konverents 2018:  Ava veebileht      
Viies digitaalhumanitaaria konverents 2017: Ava veebileht                  
Digitaalhumanitaaria varasemad konverentsid: Ava veebileht            

 

Kas leidsid, mida otsisid? *