Новости

HR värbamisplakat

Kujundus Heidi-Maarja Melts, Canva

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi personalispetsialisti ametikohale

03.06.2024

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi personalispetsialisti 0,5 koormusega ametikohale (asenduskoht).

Tööle asumine esimesel võimalusel, kandideerimise tähtaeg 14.06.2024.

Eesti Kirjandusmuuseumi personalispetsialisti töö põhieesmärk on asutuse personalidokumentide vormistamine ja personalialaste küsimuste lahendamine.

 

 

Tööülesanded:

 

1. lisatasude, preemiate, tulemustasude ja ületundide vormistamine;

2. puhkuste ja puudumiste üle arvestuse pidamine, kooskõlastamine ja kontrollimine, vajadusel vormistamine;

3. personalialastele päringutele vastamine ja personaliandmetel põhinevate kinnituskirjade koostamine;

4. töötõendite tellimine;

5. koolituskavade koostamine, RTIP keskkonnas töötajatele vajalike koolituste otsimine ja pakkumine;

6. koolituste vormistamine ja nende üle arvestuse pidamine;

7. kodulehel töötajate andmete lisamine ja muutmine;

8. töötervishoiuarsti teenuste haldamine, töötajate tervisekontrolli saatmine;

9. sekretär-juhiabi ja personalijuhi asendamine puhkuse, töövõimetuslehe jm puudumiste ajal;

10. muude ettenägematute jooksvate ülesannete täitmine vastavalt vahetu juhi korraldustele.

 

 

Sobival kandidaadil on:

 

1. erialane haridus või selle omandamine;

2. eesti keele valdamine kõnes ja kirjas;

3. inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas;

4. kohusetundlikkus, abivalmidus, koostöövõime;

5. hea suhtlemisoskus.

 

 

Omalt poolt pakume:

 

1. huvitavat ja mitmekesist tööd;

2. tänapäevaseid töötingimusi;

3. õppetööd arvestavat tööaega;

4. 35 puhkusepäeva ja muid kollektiivlepingust tulenevaid hüvesid.

 

Avaldus, CV koos palgasooviga ja motivatsioonikiri saata 14. juuniks aadressile: krista.ojasaar@kirmus.ee.

Kas leidsid, mida otsisid? *