Новости

Kosklapesad Kihnus 2018

Foto: Anatole Danto, jääkoskla pesakastid Kihnu saarel (2018)

Briti ökoloogiaühingu mainekas teadusajakirjas People and Nature ilmus meie vanemteadur Raivo Kalle artikkel etnoornitoloogiast

03.07.2024

Juuni lõpus ilmus Briti ökoloogiaühingu mainekas teadusajakirjas People and Nature esimene põhjalik uurimus, mis keskendub Põhja-Euroopa saarelise kogukonna etnoornitoloogiale ning käsitleb kihnlaste ja saarel elavate lindude suhteid.


Rahvusvahelisse teadlasrühma kuulusid teadlased Eestist, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Rootsist ning kaasautorina oli kaasatud ka kohaliku kogukonna esindaja. Uurimisrühma juhtis Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur etnobioloog Raivo Kalle. Autorid toovad artiklis esile kohaliku kogukonna loodust väärtustava eluviisi ja rõhutavad pluralistliku looduskaitse tähtsust, mis arvestaks kohalike elanike traditsioonidega.

„Pikalt on arvatud, et ühisomandi kasutus pole jätkusuutlik ja viib ühisomandi ammendumiseni. Siiski selgus, et kihnlastel on kujunenud välja vastastikusele toetuv side lindudega, kus ühisomandit, metslinde, hoitakse ja nende elutegevust soodustatakse ning nende eest hoolitsetakse kogu kogukonnana.“ ütles Raivo Kalle. Samuti lisas teadlane, et etnobioloogias üldtunnustatud teadmine, et liigiline mitmekesisuse toetab kultuurilist mitmekesisust ja vastupidi, saab Kihnu näite põhjal kinnituse: liigirikas linnustik on vajalik UNESCOsse kantud Kihnu kultuuripärandi hoidmisel.

Seetõttu soovitavad autorid kohalikku ökoloogilist teadmist Kihnus edendada ka sealses koolis.

Teadlased rõhutavad, et kohalikke traditsioone tuleks arvesse võtta ka loodushoiupoliitika planeerimisel.

 

Uurimusega saab lähemalt tutvuda siit >>>

 

Laiale lugejaskonnale mõeldud sõnumit saab lugeda ajakirja blogist eesti keeles:

https://relationalthinkingblog.com/2024/04/16/plain-language-summary-commons-are-cared-for-coexistence-between-humans-and-wild-birds-on-the-island-of-kihnu-estonia/

 

Samuti tutvustati uurimust  ERR Labori saates:

https://vikerraadio.err.ee/1609320281/labor-uued-tuuled-ventilatsioonis-kihnlaste-linnud/08ba5d61fbf865aa2ccf15480c1d7ebc

Lisainfo: Raivo Kalle, raivo.kalle@kirmus.ee

Kas leidsid, mida otsisid? *