Noor-Eesti 100 tähistamine


Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42, Tartu)

JÄTKUKONVERENTS 2007


Noor-Eesti kümme aastat II : ideaalid, esteetika ja retseptsioon
Neljapäev, 24. mai

I paneel, kl 11.00-14.15

Avasõna: Sirje Olesk

 1. Jüri Kivimäe, Noor-Eesti tähendust otsides
 2. Cornelius Hasselblatt, Mida Noor-Eesti tegi ja mida ta ei teinud

Kohvipaus: 15 min

II paneel, kl 12.45-13.15

Juhatab: Peeter Torop

 1. Virve Sarapik, Noor-Eesti antifuturismist
 2. Ülar Ploom, Sümbolismi esteetikast ja Ridala ikoonikast
 3. Daniele Monticelli, Noor-Eesti „uuenduse” retoorikast praeguse Eesti kultuurilis-poliitilise diskursuse taustal

Lõuna 14.15-15.45

III paneel, kl 15.45-17.15

Juhatab: Janika Kronberg

 1. Rutt Hinrikus, Noor-Eesti naiste maailmast
 2. Mirjam Hinrikus, P. Bourget’ ja F. Nietzsche dekadentsikäsitusest „Felix Ormussonis”
 3. Tiina Kirss, J. Joyce’i “Kunstniku noorpõlveportree” ja Tuglase “Felix Ormusson”

Reede, 25. mai

IV paneel, kl 10.15-12.30

Juhatab: Liina Lukas

 1. Anneli Mihkelev, Noor-Eesti ja läti kirjandus
 2. Katri Aaslav-Tepandi, Noor eesti teater ja Noor-Eesti

Kohvipaus: 15 min

V paneel, lk 11.30-12.30

Juhatab: Katre Talviste

 1. Kaia Sisask, Mõningaid tähelepanekuid J. Aaviku kirjanduslikust prantsuse-orientatsioonist ja tõlketegevuse spetsiifikast
 2. Antoine Chalvin, Johannes Aavik ja prantsuse keel

Lõuna 12.30-14.00

VI paneel, kl 14.00-16.45

Juhatab: Sirje Olesk

 1. Jüri Talvet, Mis „Noor-Eesti” Liivi-kaanonisse ei mahtunud
 2. Janika Kronberg, Karl Ast-Rumor – nooreestlaste püüdluste ületaja?
 3. Marin Laak, Noor-Eesti ja “noorurid” 20.-te kriitikas

Kohvipaus 15 min

VII paneel, kl 15.45-16.15

Juhatab: Tiina Kirss

 1. Tiit Hennoste, Noor-Eesti ja postkolonialism. Teine osa
 2. Rein Veidemann, Ühe (suure) kultuurinarratiivi saatus: Noor-Eesti

Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42, Tartu)

TÄHISTAMINE 2005

PIDULIK KÕNEKOOSOLEK – 26. mai 2005


Tervituskõned: luuletaja Ain Kaalep, prof Ain-Elmar Kaasik (Eesti TA) ja kirjanik Jan Kaus (EKL).

Teater: Treffneri Kooliteatri etendus Noor-Eestist (10. klasside trupp, juhendas õp Helgi Tering).

Esitlus: “Wõitluse päiwil” 2. trükk (faksiimile) – EKM: Arhiivraamatukogu, Varamu nr 2 (müüakse EKM-i valvelauas)

NÄITUSED


 1. EKM saalis: 26.juuni – 25. aug 2005
  1) “Noor-Eesti” lugu autograafides, fotodel ja trükistes
  (Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv ja Arhiivraamatukogu)
  2) “Noor-Eesti” perioodi kunsti Friedebert Tuglase kogust (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakond)
  3) “Ideaalne ja reaalne. Sajandialguse naine” (Eduard Vilde muuseum)
 2. Pariisi Ülikooli Põhjamaade Raamatukogus 27. sept – 31.okt 2005

Le groupe “Jeune- Estonie” / Noor-Eesti 1905-1915. (Eesti Kirjandusmuuseum / Eesti Instituut Prantsusmaal )

KONVERENTS 2005

1905-1915. “NOOR-EEESTI”