Uudis


Noor-Eesti konverentside ettekannete alusel on valmimas artiklikogumik – ilmub uues perioodilises sarjas:

Methis. Studia humaniora Estonica. Noor-Eesti erinumber. 2008, nr 1.

Erinumbri koostaja ja toimetaja Marin Laak

Keeletoimetajad Katrin Raid ja Maarja Hollo.

Peatoimetaja prof Tiina Kirss

Tegevtoimetus: Janika Kronberg, Piret Viires, Virve Sarapik, Marin Laak, Anneli Saro, Tiina Kirss

Kolleegium:

Luule Epner (Tartu Ülikool), Sirje Olesk (Eesti Kirjandusmuuseum), Jaan Undusk ( Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Virve Sarapik (Eesti Kirjandusmuuseum), Piret Viires (Tallinna Ülikool), Mardi Valgemäe (New York City University, Lehman College) , Robert Hughes (Ohio State University), Cornelius Hasselblatt (University of Groningen), Thomas Salumets (University of British Columbia), Kari Sallamaa (Oulu ülikool), Maire Jaanus (Columbia University, Barnard College).

© Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool