Новости

Vanasõnakonverentsist osavõtjad Risto Järv, Rui Soares ja Piret Voolaid

Foto: Simion Doru Cristea, erakogu

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristid esinevad ettekannetega Taviras toimuval vanasõnakonverentsil

09.11.2023

 

5.-12. novembrini toimub Lõuna-Portugali Algarve piirkonda kuuluvas väikelinnas Taviras rahvusvaheline vanasõnade alane teadusüritus 17th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (ICP22).

 

Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni (International Association of Paremiology, AIP-IAP) korraldatud ainulaadse iga-aastaste teadusfoorumite eesmärk on ühendada maailma eri piirkondade vanasõnauurijaid, näiteks keeleteadlasi, folkloriste, psühholooge, ajaloo- ja sotsiaalteadlasi. Kokkusaamised aitavad luua kultuuridevahelist dialoogi, tutvustada ja teadvustada kaasaegseid parömioloogia käsitlusviise, leida ühist keelt ning arendada sarnaseid mõistete definitsioone ja ühist metodoloogiat. Korraldajate soov on ka avardada vanasõnade õpetamise ja omandamise strateegiaid hariduses, tugevdada põlvkondade vahelisi sidemeid ja motiveerida noori hoidma kultuurilist järjepidevust. 

 

Peale temaatiliste paneelide leiavad aset kitsama temaatikaga sümpoosionid ning avalikud foorumid, millel osalemine oli suure tähtsusega ka Eesti esindajatele – seda nii meie viimaste aastate uurimistöö tutvustamise kui uute kontaktide loomise eesmärgil.

 

Konverentsist võtab osa 80 delegaati pea 30 riigist, nädala vältel on võimalus kuulata üle 50 ettekande vanasõnadest. Kollokviumil osalevad ka Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Piret Voolaid (Wolf and Sheep as Binary Opposites in Estonian Proverbs) ja Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv (He Who Doesn’t Gather a Grain Will Not Gain a Bushell: The Role of Proverbs in Popularising Archival Material On Social Media). Eestit esindas kollokviumil ka Tartu Ülikooli folkloristika kaasprofessor Jonathan Roper (King as Sage: „The Proverbs of Alfred“).

 

Kollokviumil esitletakse järjekordset aastaraamatut, milles on avaldatud ka kõigi kolme Eesti teadlase artiklid: Risto Järve artikkel vastuolulistest seisukohtadest vanasõnades, Jonathan Roperi käsitlus „miski millestki“-struktuuriga kohanimedest vanasõnades ning Piret Voolaiu artikkel elusügise ja eakate kujutamisest eesti vanasõnades . 
Aastaraamatutes on avaldatud ka varem eesti folkloristide, näiteks Anneli Barani, Arvo Krikmanni, Jonathan Roperi ja Piret Voolaiu vanasõna-alaseid uurimistulemusi.


Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni aastaraamatutes 2008.–2022. aastani ilmunud artiklite bibliograafiaga on võimalik tutvuda veebilehel: >>>

 

Fotol: Vanasõnakonverentside peakorraldaja Rui JB Soares ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristid Risto Järv ja Piret Voolaid uudistamas Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni vastilmunud aastaraamatut, milles on ka nende enda artiklid. 

 

Kas leidsid, mida otsisid? *