Новости

ürituse plakat

Kujundus Gabriel Mileiko

21. novembril kutsume koostöökonverentsile “Globaalsus ja lokaalsus Eesti ja Ungari tänapäeva folklooris” ning Sándor Petőfi luule tõlkeväljaannete esitlusele

17.11.2023

21. novembril olete oodatud Eesti Kirjandusmuuseumisse, kus toimub  Eesti ja Ungari- aineline koostöökonverents ning on võimalus osa saada kahest raamatuesitlusest.

Ootame huvilisi juba kolmandale Eesti ja Ungari folkloristide koostöökonverentsile “Global and Local Elements in Contemporary Folklore in Hungary and Estonia” ning Sándor Petőfi luule tõlkeväljaannete esitlusele.

 

Ühisprojekt “Globaalsus ja lokaalsus Eesti ja Ungari tänapäeva folklooris” keskendub kultuurilise mitmekesisuse ajalooliste ja tänapäevaste trajektooride uurimisele. See jätkab varasemate projektide käigus püstitatud uurimisülesannete (narratiivid, religioossus, kujundkõne, huumori aspektid, rahvaluule eri vormide uurimine tüpoloogiate ja andmebaaside kaudu) ning teisalt tänapäevaühiskonnas viimasel ajal esile kerkinud nähtuste käsitlemist.

 

Teine osa on pühendatud Eesti Kirjandusmuuseumi, Lizsti Instituudi ning Ungari saatkonna koostööle.

Seekord on meil harukordne võimalus kuulata Piret Norviku, Szilárd Tibor Tóthi ja Siiri Erm-Nairismägi (Liszti Instituut) lühisõnavõtte ungari kirjandusest. Samuti esitletakse kahte värsket väljaannet – “Sangar János” ja Sándor Petőfi luuleraamatut "Nagu lind, kes paigast teise tõtleb".


Lähem info: https://folklore.ee/rl/fo/konve/2023/ungari/
 

Olete oodatud folkloriste ja luulet kuulama.
Hea võimalus nautida ungari keele kõla!

 

PÄEVAKAVA: 


12.00‑12.20    Avasõnad/Opening: Piret Voolaid, head of The Estonian Literary Museum and Katalin Vargha, scientific secretary, senior research fellow at the Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences
12.30‑13.00    Liisi Laineste: “New funny dance challenge!”: Humour in TikTok dance fads
13.00‑13.30    Mariann Domokos: Interpretations of Hungarian folktales from mid-20th-century to the present. Examples of political, educational and commercial usages
13.30‑14.00    Eda Kalmre: An insight into the tradition of male military legends


Kohvipaus/Coffee break

14.30‑15.00    Éva Mikos: How to differentiate legends? Contemporary legends and their ancestors
15.00‑15.30    Mare Kõiva: "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" 3. The case of schoolchildren
15.30‑16.00    Anna Szakál - Katalin Vargha: The ARP data repository and an experiment in archiving contemporary folklore
16.30‑17.00    Reet Hiiemäe: Ecocultural bonds with the non-human: from soul animals to the fly mushroom


Kohvipaus/Coffee break

17.20‑18.00    Presentation of Books by Sándor Petőfi "Sangar János" ja "Nagu lind, kes paigast teise tõtleb". Sándor Petőfi raamatute esitlus (osaliselt eesti, osaliselt ungari keeles).

Piret Norvik, Szilárd Tibor Tóth ja Siiri Erm-Nairismägi – Talks/ Sõnavõtud – Hungarian Literature

Kas leidsid, mida otsisid? *