Новости

Asta Õimu portree töölaua taga

Foto: Alar Madisson, Eesti Kirjandusmuuseum

Kutsume ettekandepäevale "Eesti keele teetähised", millega tähistame Asta Õimu juubelit

20.11.2023

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Emakeele Selts kutsuvad keelehuvilisi ettekandepäevale “Eesti keele teetähised” Eesti Kirjandusmuuseumi saalis 27. novembril 2023 algusega kell 11.00.

 

Sündmus toimub EKM folkloristika osakonna konverentsisarja “Keelest meeleni” raames.

 

Akadeemilise üritusega tähistame Asta Õimu 80. sünnipäeva.

 

Asta Õim ühendab endas keeleteadlase ja rahvaliku kujundkõne uurija, kellel on  erakordne pühendumus ja süsteemsus keele sõna- ja väljendivara analüüsimisel ja kasutamisel. Tema koostatud suursõnaraamatud pärssisid nõukogulike mõttemallide imbumist ühiskonda ning aitasid kaasa eesti keele positsioonide taastamisele.

Asta Õim on eesti keele uuringute järjepidevuse hoidja keeleseaduse ühe koostajana ja Eesti Keele Instituudi omaaegse juhina. Sõnavara tähendussuhete põhjalikust käsitlemisest sündisid nii sünonüümide, antonüümide kui ka fraseoloogiasõnastik. Krooniks tema tööle on suurväljaanne “Eesti kõnekäänud”.


PÄEVAKAVA:

Ettekanded


Natalia Ermakov (Eesti Kirjandusmuuseum): “Mee ja vaha kasutamine ersa kultuuris”.

Nikolai Kuznetsov (Eesti Kirjandusmuuseum/Tartu Ülikool): “Kuidas komi keeles hellitatakse?”

Ene Vainik (Eesti Keele Instituut): “Kuidas me mõtleme keelest?”

 

Raamatuesitlus

“Eesti keele teetähised”,  koostaja Asta Õim ; toimetaja Jüri Valge. Tallinn: EKSA, 2023, 272 lk.


Asta Õim on koostanud suurepärase ja parimas mahus ülevaate keeleloo märgilise tähendusega sündmustest ning eesti keelt mõjutanud uurimustest-ettevõtmistest.

Väikese kõnelejaskonnaga eesti keel on tänapäeval arendatud rikkaliku sõnavaraga ja viimistletud struktuuriga kogu ühiskonna vajadusi rahuldavaks kultuurkeeleks.

“Eesti keele teetähised” on kirjutatud teadmises, et keel on meie kõigi asi ja et emakeelt on prestiižikas tunda. Raamat on jõukohane lugemine, pakub nii üldisemaid keeleloo teadmisi kui ka osutab radadele, mida mööda minnes pääseb süvenenumate käsitlusteni.

Heade sõnade ütlemine

 


Korraldajad: Eesti Kirjandusmuuseum ja Emakeele Selts

 

Info: Mare Kalda (kalda@folklore.ee)
Mare Kõiva (mare@folklore.ee)

Kas leidsid, mida otsisid? *