Väljaanne

2007

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. Folklore: electronic journal of folklore: printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; Estonian Institute of Folklore; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum.

          Vol. 32; 240 lk. 2006. [ilmus 2007]

          Vol. 34; 144 lk. 2006. [ilmus 2007]

          Vol. 35; 156 lk. 2007.

          Vol. 36; 168 lk. 2007.

2. Holy groves around the Baltic Sea: international seminar. Tartu, May 4-6, 2007: abstracts / Department of Folkloristics at the Estonian Literary Museum, The Centre of Cultural History and Folkloristics in Estonia, Chair of Archaeology, University of Tartu; complier Tõnno Jonuks. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. 17 lk.

3. Ivask, Ivar. Olla need, kes me oleme: katkeid päevikutest aastatel 1964-1992 / valinud ja kommenteerinud Sirje Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2007. 139 lk. (Litteraria: eesti kultuuriloo allikmaterjale; 24).

4. Koht ja paik. V = Place and Location: studies in environmental aesthetics and semiotics. V / the research group of cultural and literary theory (Estonian Literary Museum), Institute of Art History (Estonian Academy of Arts), Estonian Semiotic Association; editors Eva Näripea, Virve Sarapik, Jaak Tomberg. Tallinn-Tartu, 2006. 320 lk. [ilmus 2007]

5. Korb, Anu. Rõzhkovo virulased pärimuskultuuri kandjaina / toimetajad Kadri Tamm ja Mall Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. 216 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused; 24).

6. Mall Hiiemäe: bibliograafia 1957-2007 / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Karin Maria Rooleid; [arhiivimaterjalide loendi koostaja Kadri Tamm; kaart: Tuuli Otsus]. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. 101 lk.

7. Medica IV: international colloquium "Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life". Koke, March, 23-24: abstracts / Estonian Folklore Institute, Department of Folkloristics at the Estonian Literary Museum; complier Renata Sõukand. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. 19 lk.

8. Mitut usku Eesti. II: valik usundiloolisi uurimusi: kristluse eri / Tartu Ülikooli usuteaduskond, Eesti Kirjandusmuuseum; toimetaja Lea Altnurme. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. 231 lk.

9. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

          Nr. 32. Kalendrinumber; 2006. 192 lk. [ilmus 2007]

          Nr. 33. Triibusärk, tekst ja faasanid; 2006. 172 lk. [ilmus 2007]

          Nr. 34. Rahvameditsiin; 2006. 216 lk. [ilmus 2007]

          Nr. 35. 2007. 222 lk.

          Nr. 36. Rahvameditsiin; 2007. 194 lk.

10. Noor-Eesti kümme aastat II: ideaalid, esteetika ja tähendus: konverents Eesti Kirjandusmuuseumis 24.-25. mail 2007: teesid / Eesti Kirjandusmuuseum; koostaja Marin Laak; keeletoimetaja Kristi Metste. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. 32 lk.

11. Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat [2006]. XXIII / sarja peatoimetaja Janika Kronberg; koostaja Mare Kõiva; toimetajad Mare Kõiva, Taive Särg, Viire Villandi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2007. 480 lk.

12. Post-socialist jokelore: international symposion, January 15th-16th 2007 = Постсоциалистический анекдот: международный симпозиум, 15-16 января 2007 / Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, The Centre of Cultural History and Folkloristics in Estonia; koostaja Arvo Krikmann; tõlked: Nikolai Kuznetsov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. 80 lk.

13. Regilaul - esitus ja tõlgendus / toimetaja Aado Lintrop. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 272 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused; 23 ). [ilmus 2007]

14. Rändlindude pesad: eestlaste elulood võõrsil / Eesti Kirjandusmuuseum, Toronto Ülikooli Eesti õppetool; koostaja Tiina Kirss. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 687 lk. [ilmus 2007]

15. Rüütel, Ingrid; Tiit, Ene-Margit. Pärimuskultuur Eestis - kellele ja milleks. II osa / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 550 lk. (Ars musicae popularis; 17) [ilmus 2007]

16. Sinu isiklik piksevarras. Karin Kase kirjad Kaarel Irdile 1953-1984 / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; koostanud, eessõna ja kommentaarid kirjutanud Tiina Saluvere; toimetanud Eve Annuk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. 172 lk. (Litteraria: Eesti kultuuriloo allikmaterjale; vihik 23).

17. Teine folkloristide talvekonverents "Aeg ja ruum rahvaluules": 1.-2. veebruaril 2007 Riidaja Torupillitalus: teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv; koostaja Astrid Tuisk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, 2007. 27 lk.

18. Võimas ja sünge Patarei: mälestused Patarei vanglast 1924-1990 / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood; koostanud Rutt Hinrikus. Tartu: Tänapäev, 2007. 304 lk.

19. Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat: Sõbbra polest, meie maa-laste heaks, ja nendele rõõmsaks ajawiiteks koggutud ja kokko pandud, kes aegsaste õppiwad luggema / koostanud Friedrich. Gustav Arvelius; faksiimiletrüki eessõna: Heino Räim. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007. Faksiimiletr. [12], 126 lk. (Arhiivraamatukogu varamu; 6).

 

DOKTORIDISSERTATSIOONID

20. Annuk, Eve. Ilmi Kolla ja tema aeg: biograafilise lähenemisviisi võimalusi nõukogude aja uurimise kontekstis / Eve Annuk; juhendaja: Arne Merilai; Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, kirjanduse ja rahvaluule osakond, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. 190 lk. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis; 3). -
http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/dok/2006/b18242224/annukeve.pdf (puudus 2006 aastaraamatust)

21. Kalmre, Eda. Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus: pärimuslooline uurimus kannibalistlikest kuulujuttudest / toimetaja: Mall Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2007. 239 lk. (Tänapäeva folkloorist; 7). -Juhendaja Ülo Valk, kaitstud Tartu Ülikoolis. - http://hdl.handle.net/10062/3372 -

22. Korb, Anu. Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana / Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule osakond. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. 430 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis; 8). -
http://hdl.handle.net/10062/3421

23. Laak, Marin. Kirjandusajaloo mittelineaarsed mudelid: teksti ja konteksti probleeme digitaalses keskkonnas / juhendaja: Rein Veidemann; Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakond. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. 324 lk. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis; 4). - http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/dok/2006/b18242315/laakmarin.pdf - (puudus 2006 aastaraamatust)

24. Labi, Kanni. Eesti regilaulude verbisemantika / juhendaja: Heinike Heinsoo; Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. 167 lk. (Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis; 18).
http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/dok/2006/b18425720/labikanni.pdf - (puudus 2006 aastaraamatust)

25. Västrik, Ergo-Hart. Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni: alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused / juhendaja: Kristin Kuutma; Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakond. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. 231 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis; 9). - http://hdl.handle.net/10062/3458

 

KM TEADURITE KOOSTÖÖVÄLJAANDEID

26. Betti Alver: usutlused. Kirjad. Päevikukatked. Mälestused: lisandusi tundmiseks / koostanud ja toimetanud Enn Lillemets ja Kristi Metste; fotod valinud Tio Tepandi. Tallinn: Tänapäev, 2007. 528 lk.

27. Hiiemäe, Mall. Sõnajalg jaaniööl / toimetanud Siiri Ombler. Tartu: Ilmamaa, 2007. 479 lk. (Eesti mõttelugu; 73).

28. Laak, Marin, Ojasaar, Krista. Sada aastat ajalugu: Eesti Kirjanduse Selts 1907-2007 / Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastatud raamatute nimistu: Elle Tarik, Tiina Tarik. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 2007. 47 lk.

29. O Dorpat, urbs addictissima musis ... : valik 17. sajandi Tartu juhuluulet / koostanud Kristi Viiding, Jana Orion, Janika Päll; toimetanud Marju Lepajõe; keeleliselt toimetanud Kristi Metste. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007. 478 lk.

30. Õim, Asta. Sünonüümisõnastik. Tallinn: A. Õim, 2007. 2. ümbertööt. ja täiend. tr. 766 lk.

 

VÕRGUVÄLJAANDED

31. Arboretum: Eesti puude andmebaas / koostanud Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 -
http://www.folklore.ee/rl/fo/databases/arboretum/

32. Digitaalsete teadustekstide register. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 -
http://www.folklore.ee/teadustekstid/index.php

33. Folklore: electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Estonian Literary Museum.

          Vol. 33 - http://www.folklore.ee/folklore/vol33/

          Vol. 34 - http://www.folklore.ee/folklore/vol34/

          Vol. 35 - http://www.folklore.ee/folklore/vol35/

          Vol. 36 - http://www.folklore.ee/folklore/vol36/

          Vol. 37 - http://www.folklore.ee/folklore/vol37/

34. Holy groves around the Baltic Sea: international seminar. Tartu, May 4-6, 2007: abstracts / Department of Folkloristics at the Estonian Literary Museum, The Centre of Cultural History and Folkloristics in Estonia, Chair of Archaeology, University of Tartu; complier Tõnno Jonuks. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/hiis_07/teesid.pdf

35. Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg / projektijuht, üldtoimetaja Marin Laak. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005 - http://kreutzwald.kirmus.ee/ - puudus varasematest aastaraamatutest

36. Lendvapärimus / koostanud Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 - http://www.folklore.ee/lendva/

37. Medica IV: international colloquium "Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life". Koke, March, 23-24: abstracts / Estonian Folklore Institute, Department of Folkloristics at the Estonian Literary Museum; complier Renata Sõukand. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaIV/

38. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandmusmuuseum.

          Nr. 35 - http://www.folklore.ee/tagused/nr35/

          Nr. 36 - http://www.folklore.ee/tagused/nr36/

          Nr. 37 - http://www.folklore.ee/tagused/nr37/

39. Mütoloogia sõnastik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 - http://www.folklore.ee/myto/

40. Noor-Eesti 100 / toimetaja Marin Laak. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005 - puudus varasematest aastaraamatutest

41. Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat [2006]. XXIII / sarja peatoimetaja Janika Kronberg ; koostaja Mare Kõiva; toimetajad Mare Kõiva, Taive Särg, Viire Villandi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2007 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/araamat/2007/

42. Post-socialist jokelore: international symposion, January 15th-16th 2007 = Постсоциалистический анекдот: международный симпозиум, 15-16 января 2007 / Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, The Centre of Cultural History and Folkloristics in Estonia; koostaja Arvo Krikmann; tõlked: Nikolai Kuznetsov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/joke07/teesid.pdf

43. Rahvakalendri andmebaas / koostanud Taive Särg. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 - http://www.folklore.ee/kalendrilaulud/

44. Rahvapärimuse leksikon. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 - http://www.folklore.ee/leksikon/

45. Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 2006: artiklid ja ettekanded = International conference on the baltic archives abroad: articles and papers = Starptautiskā konference par baltieÅ¡u arhÄ«viem ārzemÄ“s 2006: raksti un referāti / Eesti Kirjandusmuuseum ... [jt.] ; koostaja Piret Noorhani; tõlkijad Anne Lange ... [jt.] ; toimetajad Velly Roots ... [jt.]. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007.

46. Ritual Year 2007. Praha, May 25.-29. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2007 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/r_y/strznce_07/

47. Sator V: Kõiva, Mare. Through the Ages. Folklore as a Common Expression of Lingual, Figurative, Emotional and Mental Memory. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2007 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator5/

 

VANARAAMATU DIGITEERINGUD

48. Arsti ramat / Peter Ernst Wilde. Põltsamaa, 1771 -
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=13

49. Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal / August Nigol. Tartu, 1918 -
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?gid=4

50. Eesti avalikud tegelased. Tartu, 1932 -
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=211

51. Eesti biograafiline leksikon. Tartu, 1926-1929 -
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=105

52. Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide. Tartu, 1940 -
ttp://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=231

53. Eesti kroonika. Tartu, 1932-1939 –

http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?gid=5

54. Eesti-Maa Rahwa Kalender. Tallinn, 1732 -
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?gid=2

55. Hanso ja Mardi jut. Tallinn, 1739 –

http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=40

56. Manuductio ad Linquam Oesthonicam / Heinrich Göseken. Reval, 1660 - http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=243

57. Päkapikud /Anton Suurkask. Tallinn, 1933 -
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=112

58. Reinowadder Rebbane / Friedrich Reinhold Kreutzwald. Tartu, 1850 -
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=111

59. Täieline ABD Ramat / Otto Wilhelm Maing. Tartu, 1823 - http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=90

60. Viisk, põis ja õlekõrs / Ado Piirikivi. Tartu, 1937 -
http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=112

Kas leidsid, mida otsisid? *