Новости

Roosa banner

Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023

10.06.2019

Eesti Kirjandusmuuseumis algab trükisepärandi massdigiteerimine

Eesti Kirjandusmuuseum ja ühispakkuja esindaja Tallinna Akadeemiline Raamatukogu allkirjastasid 10. juunil 2019 hankelepingu trükisepärandi digiteerimiseks.

 Eesti Kirjandusmuuseumi projektiga „Eesti keele ja kirjanduse ning omariikluse allikad“ algab EV Kultuuriministeeriumi "Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023" tegevuskavas kirjeldatud trükisepärandi digiteerimine, mis võimaldab kahe aasta jooksul huvilistele kättesaadavaks teha 1,5 miljonit lehekülge Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Rahva Muuseumis säilitatavast rahvustrükise pärandist. Raamatuid hakkavad digiteerima Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Ratus OÜ ning ajalehti Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu. Kõik tekstid tärktuvastatakse, ajalehed segmenteeritakse ning kogu ainestu saab kättesaadavaks arhiveerimiskeskkonnas DIGAR, mida hakkavad vahendama e- kataloog ESTER ja E-varamu portaal.

Kas leidsid, mida otsisid? *