KirmusTV järelvaatamine

Eesti Kirjandusmuuseum on teadus-ja arendusasutus ning meie töö lahutamatuks osaks on teadustöö tegemine ja tutvustamine. 

Siia lehele oleme kokku kogunud mitmesuguse videomaterjali, mis kajastavad meie teadustööd, sündmusi ja muid tegevusi. Materjalid on jaotatud kolmeks: seminarid ja loengud, konverentsid ning muud videod. 

 

Head  vaatamist! 


Küsimuste ja täiendustega palume pöörduda: Heidi-Maarja Melts, heidi-maarja.melts@kirmus.ee

 

Konverentsid

 

15. rahvusvaheline teaduskonverents "Laughter and Its Features – On the Nature of Laughter" (Odessa - Tartu) 18.–21. 05.2023

 

 

 

Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents: Dialoogid  Eestiga. Uus algus. 15.-16.02.2023

Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents: Koha kultuuriline maine ja mentaalne kaart: postimperiaalne lõhe. 13.02.2023

Meditsiiniantropoloogia konverents Medica 15, Üksindus ja selle varjundid. 6.-7.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarid ja loengud

Play buttonSergei Troitski, Huumoriuuringute institutsionaliseerimine konverentside kaudu Nõukogude järgses ruumis: Ukraina ja Venemaa juhtum / Институализация юмористических исследований посредством конференций на постсоветском пространстве : случай Украины и России, 30.05.2022

Play buttonLiisi Laineste, Seminar meemiuurimise teooriatest, 23.05.2022

Play buttonMare Kalda, Folkloor isiklikuks otstarbeks: kultuurisisu ümberpaigutuste subjektiivsus ja intersubjektiivsus, 16.05.2022

Play buttonАнна А. Троицкая, Эмблематические знаки на шляпах в европейском портрете раннего нового времени. к проблеме идентичности в портрете, 02.05.2022

Play buttonMari Uusküla, Värvidest psühholingvisti pilguga, 18.04.2022

Play buttonGalina Ponomarjova, Ukraina üliõpilased Eestis ja eesti üliõpilased Ukrainas 19. sajandil – 20. sajandi algul, 11.04.2022

Play buttonLiina Saarlo. Mõne "Vana kandle" probleemi uusi lahendusvõimalusi suurte andmebaside abil, 28.03.2022

Play buttonDaniel Tamm. Meemid (poliitika)semiootika vaatevinklist: rahvuskonservatismi rahvapärane raamistamine internetis, 21.03.2022

Play buttonНиколай Анисимов, Игорь Зубов, Екатерина Исмагилова, Ирина Пчеловодова, Павел Шахов, 14.03.2022

Play buttonMarko Uibu. Konspirituaalsus ja (ühiskondlikud) kriisid, 07.03.2022

Play buttonMare Kalda. tnpF ehk folkloorialane terminitöö edasijõudnuile, 28.02.2022

Play buttonAgnes Neier, Joosep Susi. Pilt ja sõna: nüüdisluule uue kirjaoskuse ajastul, 14.02.2022

Play buttonTõnno  Jonuks. Mütoloogilised loomad Eesti hilisrauaajal, 07.02.2022

Play buttonMatthew Hee, Anna-Sophie Jürgens, Anastasiya Fiadotava, Karina Judd, Hannah Feldman. School Strike 4 Climate: Are humorous climate change protest placards a vehicle for science communication? 31.01.2022

Play buttonMare Kalda. “Maja aknaaugud mustasid tontlikult”. Üleloomulikust kogemusest jutustamine virtuaalses kogukonnas, 10.01.2022

Play buttonRisto Järv. Virumaaga seotud muinasjuttudest. 29.12.2021

Play buttonMari-Ann Remmel. Virumaa Repniku hiiemetsa lugu. 22.12.2021

Play buttonAve Goršič. Virumaa rahvaluulekogujad Mary Kaasik ja Gustav Kallasto. 15.12.2021

Play buttonJüri Metssalu. Virumaa kohapärimus. Palakesi Palmse piirkonnast. 08.12.2021

Play buttonTenno Teidearu. Poolvääriskivid uues vaimsuses: argisest ja materiaalsest tähendusloomest, 06.12.2021

Play buttonAnu Korb. Jakob Hurda kaastöölistest Virumaal. 01.12.2021

Play buttonAndreas Kalkun. Turism, kunst ning Lõuna-Eesti ja Petserimaa representatsioonid, 22.11.2021

Play buttonПавел Ф. Лимеров. Книга П.Ф.Лимерова о Каллистрате Жакове, 15.11.2021

Play buttonElle-Mari Talivee. Ilukirjandus ja ühistransport, 08.11.2021

Play buttonNikolai Kuznetsov. Tšuudid komi pärimuses, 18.10.2021

Play buttonRedi Koobak. Postkoloniaalsete ja postsotsialistlike diskursuste vahelised dialoogid feministlikus teoorias ja praktikas, 13.10.2021

Kuva kõik

Muud videod

Play buttonEesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste päev I, 07.04.2022

Play buttonEesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste päev II, 07.04.2022

Play buttonEesti Kirjameeste Selts 150, 09.03.2022

Play buttonEmakeelepäev ja Gustav Suitsu nimelise luulepreemia  auhinnatseremoonia, 14.03.2022

Play buttonMa teen laulust laiad väljad – Ottilie Kõiva 90. „Vana Kannel XIV. Peetri regilaulud“ esitlus. 27.01.2022

Play buttonRaamatukogude aasta avamine. Tõnis Lukas loeb Mudlumit, 12.01.2022

Play buttonEmakeelepäev ja Gustav Suitsu luulepreemia üleandmine, 15.03.2021

Play buttonNikolai Kuznetsov, Krista Ojasaare luule komi keeles, 31.05.2020

 

Kas leidsid, mida otsisid? *