KirmusTV järelvaatamine

Eesti Kirjandusmuuseum on teadus-ja arendusasutus ning meie töö lahutamatuks osaks on teadustöö tegemine ja tutvustamine. 

Siia lehele oleme kokku kogunud mitmesuguse videomaterjali, mis kajastavad meie teadustööd, sündmusi ja muid tegevusi. Materjalid on jaotatud kolmeks: seminarid ja loengud, konverentsid ning muud videod. 

 

Head  vaatamist! 


Küsimuste ja täiendustega palume pöörduda: Heidi-Maarja Melts, heidi-maarja.melts@kirmus.ee

 

Konverentsid

 

 

 

 

 

 

15. rahvusvaheline teaduskonverents "Laughter and Its Features – On the Nature of Laughter" (Odessa - Tartu) 18.–21. 05.2023

Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents: Dialoogid  Eestiga. Uus algus. 15.-16.02.2023

Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents: Koha kultuuriline maine ja mentaalne kaart: postimperiaalne lõhe. 13.02.2023

Meditsiiniantropoloogia konverents Medica 15, Üksindus ja selle varjundid. 6.-7.12.2022

Seminarid ja loengud

Sergei Troitski, Huumoriuuringute institutsionaliseerimine konverentside kaudu Nõukogude järgses ruumis: Ukraina ja Venemaa juhtum / Институализация юмористических исследований посредством конференций на постсоветском пространстве: случай Украины и России, 30.05.2022

Liisi Laineste, Seminar meemiuurimise teooriatest, 23.05.2022

Mare Kalda, Folkloor isiklikuks otstarbeks: kultuurisisu ümberpaigutuste subjektiivsus ja intersubjektiivsus, 16.05.2022

Анна А. Троицкая, Эмблематические знаки на шляпах в европейском портрете раннего нового времени. к проблеме идентичности в портрете, 02.05.2022

Mari Uusküla, Värvidest psühholingvisti pilguga, 18.04.2022

Galina Ponomarjova, Ukraina üliõpilased Eestis ja eesti üliõpilased Ukrainas 19. sajandil – 20. sajandi algul, 11.04.2022

Liina Saarlo. Mõne "Vana kandle" probleemi uusi lahendusvõimalusi suurte andmebaside abil, 28.03.2022

Daniel Tamm. Meemid (poliitika)semiootika vaatevinklist: rahvuskonservatismi rahvapärane raamistamine internetis, 21.03.2022

Николай Анисимов, Игорь Зубов, Екатерина Исмагилова, Ирина Пчеловодова, Павел Шахов, 14.03.2022

Marko Uibu. Konspirituaalsus ja (ühiskondlikud) kriisid, 07.03.2022

Mare Kalda. tnpF ehk folkloorialane terminitöö edasijõudnuile, 28.02.2022

Agnes Neier, Joosep Susi. Pilt ja sõna: nüüdisluule uue kirjaoskuse ajastul, 14.02.2022

Tõnno Jonuks. Mütoloogilised loomad Eesti hilisrauaajal, 07.02.2022

Matthew Hee, Anna-Sophie Jürgens, Anastasiya Fiadotava, Karina Judd, Hannah Feldman. School Strike 4 Climate: Are humorous climate change protest placards a vehicle for science communication? 31.01.2022

Mare Kalda. “Maja aknaaugud mustasid tontlikult”. Üleloomulikust kogemusest jutustamine virtuaalses kogukonnas, 10.01.2022

Risto Järv. Virumaaga seotud muinasjuttudest. 29.12.2021

Mari-Ann Remmel. Virumaa Repniku hiiemetsa lugu. 22.12.2021

Ave Goršič. Virumaa rahvaluulekogujad Mary Kaasik ja Gustav Kallasto. 15.12.2021

Jüri Metssalu. Virumaa kohapärimus. Palakesi Palmse piirkonnast. 08.12.2021

Tenno Teidearu. Poolvääriskivid uues vaimsuses: argisest ja materiaalsest tähendusloomest, 06.12.2021

Anu Korb. Jakob Hurda kaastöölistest Virumaal. 01.12.2021

Andreas Kalkun. Turism, kunst ning Lõuna-Eesti ja Petserimaa representatsioonid, 22.11.2021

Павел Ф. Лимеров. Книга П.Ф.Лимерова о Каллистрате Жакове, 15.11.2021

Elle-Mari Talivee. Ilukirjandus ja ühistransport, 08.11.2021

Nikolai Kuznetsov. Tšuudid komi pärimuses, 18.10.2021

Redi Koobak. Postkoloniaalsete ja postsotsialistlike diskursuste vahelised dialoogid feministlikus teoorias ja praktikas, 13.10.2021

Muud videod

Kas leidsid, mida otsisid? *