Tartu 2024: Metsavaimud

Metsavaimud masinas projektitiim

Alar Madisson, EKM

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024. Diginäituse projekt "Metsavaimud masinas"

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn, mille kunstiline kontseptsioon kannab nime „Ellujäämise kunstid“. Kultuuripealinna raames väljendatakse kunsti kaudu olulisi teemasid, nagu loodushoidlik linna- ja maakultuur, haritus ja leidlikkus, vaimne tervis ja põlvkondade side, paikkondlike omapärade esiletoomine ja kontrakultuurne ärksameelsus, mis on olulised eri huvigruppidele Eestis ja kogu Euroopas nii praegu kui aastal 2024. Eesti Kirjandusmuuseumi projekt "Metsavaimud masinas" on osa Tartu 2024 põhiprogrammist. Kõik põhiprogrammi esimese osa projektid läbisid 2020-2021. aastal arendusprotsessi. 

"Metsavaimud masinas" avab vanade pärimuste tähendust. See on korraga Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest koostatud looduspärimuse veebiantoloogia ning ka rahvusvaheline digikunsti näitus. 

Projekti käigus loodud valimik "Eesti looduspärimus" asub siin.

  • Lugu 

Maailm on tehnilise ja digitaalse arengu teel. Linnastumine kasvab. Hulk inimesi jääb loodusest ning esivanemate teadmistest ja oskustest eemale. 

Aga meis on veel sedasama Põhjamaa ja metsavööndi inimeste säästlikku mõtteviisi ning respekteerivat suhet loodusesse. Võrreldes Eesti põhjaosaga on looduslähedane elu- ja mõtteviis säilinud terviklikumalt just Lõuna-Eestis. 

Näituse avame külastajatele juulis 2024. aastal ning see jääb huvilistele avatuks augusti lõpuni nii Eesti Kirjandusmuuseumis kui kõrvalasuvas Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ruumides.

 

Me peame rääkima ja avama seda lugu. 

  • Elamus 

Projekt koosneb kahest läbipõimunud osast. Me koostame pärimusühiskonna inimene-loodus suhteid kajastava teksti-, heli-, pildi- ja videokogu. See on mõeldud kõigile veebis kasutamiseks. See saab nimeks „Eesti looduspärimus“. 

Projekti teine osa sünnib koostöös eri maade digikunstnikega. Näitus “Metsavaimud masinas” keskendub järgmisele küsimusteringile. Kuidas tehnoloogilise kunsti kaudu maailma mõtestada? Mil moel saab värskendada rahvatarkuste ideid? Kuidas teha täna tajutavaks looduse hingestatust? 

Selle näituse inspiratsioon tuleb salapärasest vanast pärimusest ning muutub seisundiruumideks. Sa koged ootamatutes kohtades tipptasemel digikunsti, mis jutustab meie looduspärimusest. See kogemus on Sulle liigutav ja mõtlemapanev. 

  • Mõju

Me muudame Eesti Rahvaluule Arhiivi vaimuvara kättesaadavaks. Need on materjalid ajast, mil inimesed suutsid elu jätkusuutlikult korraldada ilma tänapäeva tehnoloogia ja meditsiinita. Need inimesed olid väga osavad ja olid väga kohal. Jääb ainult küsida veel üks küsimus. 

Kas metsavaimud masinas võivad kujutada endast ohtu ja „juhtimise üle võtta“?

Eestvedajad: Evelyn Raudsepp, Henri Hütt, Taive Särg, Ave Goršič, Mathilda Matjus.

Tartu2024 Metsavaimud Logo