Tippkeskused

 

Eesti Juurte Tippkeskus (2024-2030)

Professor Kristiina Tambetsi (Tartu Ülikooli genoomika instituut) juhtimisel alustas 2024. a jaanuarist teiste tippkeskuste seas tegutsemist ka Eesti juured: rahvastiku ja kultuuri kujunemise transdistsiplinaarsete uuringute tippkeskus.

See toob kokku viis uurimisrühma Tartu Ülikoolist, ühe TalTechist ja ühe Eesti Kirjandusmuuseumist, et humanitaaria ja loodusteaduste koostöös selgitada Eesti ja naaberalade kultuurilise ja geneetilise mitmekesisuse kujunemislugu. Tippkeskuse fookuses on evolutsioon – muutused ajas ja ruumis – selle mõiste kõige mitmekesisemates ilmingutes. Tähelepanu keskendatakse Läänemere idakalda rahvaid ja kultuure kujundanud protsessidele viimase jääaja järgse asustuse algusest tänaseni, lähtudes areaalsest ja ökoloogilisest taustast. 

Tippkeskusesse kuuluvad uurimisrühmad ja nende juhid: arheogenoomika (prof Kristiina Tambets, TÜ), arheoloogia (prof Heiki Valk, TÜ), arheokeemia (dr Mari Tõrv, TÜ), arheozooloogia (prof Urmas Saarma, TÜ), paleokliima ja -ökoloogia (prof Siim Veski, TalTech), lingvistika (prof Gerson Klumpp, TÜ), folkloristika ja kultuurigeograafia (dr Mari Sarv, Eesti Kirjandusmuuseum).

 

Eesti-uuringute Tippkeskus (CEES) 2016-2023 tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste komplekssete uuringutega, nn makroskoopilise vaatega. Emblemaatiliste kultuurinähtuste kõrval vaadeldakse transnatsionaalsete ideede ja protsesside toimemehhanisme, samuti arendatakse arvutuslike, statistiliste ja muude digihumanitaaria võimaluste rakendamist humanitaarvaldkondades.

Eesti-uuringute Tippkeskuse uurimisrühmades osalevad teadustöötajad ja doktorandid Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist.

Kas leidsid, mida otsisid? *