Folkloristika Osakond

Helge talvine foto Eesti Kirjandusmuuseumi hoone sellest tiivast, kus töötavad paljud folkloristika osakonna töötajad. Näha on kaks valges härmatises puud ja ülal on päikeseline selge helesinine taevas.

Juhataja: Mare Kõiva
E-post: mare.koiva@folklore.ee
Tel: 737 7740

Töörühmad ja töötajad

Folkloristika osakond on uurimiskeskus, mis tegutseb Tartus, Vanemuise 42, tubades 234, 235, 239, 312, 313, 314. Kel huvi ja vajadus, võib saata meili, helistada või tulla kohale. Vastuvõtutund on T kell 12-14. Oled oodatud meie usundiseminaridele ja esmaspäeviti kell 11 jututeooria seminaridele
Meie - see on huvitavad ideed ja kompetentsed inimesed, VTK ehk VäikeTöökasKollektiiv, ajakirjad Folklore  ja Mäetagused, toredad sõbrad ja kaastöölised.

Parömioloogia töörühm

tegeleb eesti ja teiste rahvaste lühivormidega. Käsil on Proverbia septentrionalia ehk läänemeresoome vanasõnade projekt, samuti käsitlused vanasõnade geograafilisest levikust, ainestike omavahelistest seosetihedustest, nende süntaktilisest ja modaalsest struktuurist. Valmib eesti mõistatuste täielik väljaanne koos uurimustega läänemeresoome mõistatustest, nende kujunditest, semantikast jms. Tähelepanu all on mõistatuste perifeeria ehk piltmõistatused, tähe- ja sõnamängud, keerdküsimused, nuputamisülesanded. Ühistööna valmib eesti kõnekäändude ja fraaside andmebaas. Kui tunned rohkem huvi, siis külasta lühivormide veebilehekülgi.

Rahvausundi uurimisrühm

tegeleb eesti ja teiste rahvaste usunditega. Meie tähelepanu all on muinasskandinaavia saagad ja uurali keelkonna rahvaste mütoloogia, vanad ja uued rituaalid ning maskeerimistavad, maailmausundite mõju ning uususundid, pühapaigad, prohvetid, loitsud, meediumid ja rahvaarstid, astraalmütoloogia ja palju muud huvitavat. Üks suuremaid projekte on Mythologia Uralica - uurali rahvaste usunditeatmiku koostamine. Väga olulised on ekspeditsioonid. Kui tunned rohkem huvi, siis usundi- ja kombeloo artikleid leiad lugemiseks aastaraamatust Sator ja projekti Sugriland lehekülgedelt.

Rahvajuttude uurimisrühm

tegeleb mitmetest erinevatest ajastutest ja piirkondadest pärit juttudega - legendidest ja muistenditest muinasjuttude ja ilmutuslugudeni, vanadest müütidest kaasaja meediamüütideni, klassikalistest naljajuttudest anekdootide ja internetinaljadeni; ka suurepäraste jutuvestjate ja jutustamissituatsioonidega. Suurprojektidest jätkame eesti muistendite sarja Monumenta antiquae ja loome andmekogu mütoloogilistest olenditest, nendega seotud stiihiatest ning paikadest: metshaldjad ja puude-pärimus, järvemuistendid ja vetehaldjad, Tõnn, aardejutud, maa-alused, libahunt jt.

Meedia-projekt

see on erinevad digitaliseerimis- ja internetiprojektid, virtuaalsed väljaanded, veebinäitused, elektroonilised ajakirjad Folklore ja Mäetagused, digitaalse arhiivi rajamine. Valmimas on internetifolkloori ja rahvakultuuri portaal, rajame ka on-line teenindust.

Lähema ülevaate folkloristika osakonna töösuundadest ja projektidest leiab folkloristide serverist:
Ava veebileht

Kas leidsid, mida otsisid? *