Tartu 2024: Metsavaimud

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024. Diginäituse projekt Metsavaimud Masinas

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn, mille kunstiline kontseptsioon kannab nime „Ellujäämise kunstid“. Kultuuripealinna raames väljendatakse kunsti kaudu olulisi teemasid, nagu loodushoidlik linna- ja maakultuur, haritus ja leidlikkus, vaimne tervis ja põlvkondade side, paikkondlike omapärade esiletoomine ja kontrakultuurne ärksameelsus, mis on olulised eri huvigruppidele Eestis ja kogu Euroopas nii praegu kui aastal 2024. 

Eesti Kirjandusmuuseum osaleb aastatel 2020–2021 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis Eesti Rahvaluule Arhiivi projektiga Metsavaimud Masinas (https://tartu2024.voog.com/metsavaimud). Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.

Tartu2024 Metsavaimud Logo


Näitus Metsavaimud Masinas juhatab kunsti kaudu eluslooduse juurde, lähtudes looduslähedases keskkonnas elanud esivanemate pärimusest, mida hoiab ja vahendab ühiskonnale rahvaluulearhiiv. Projekt toob nähtavale Eesti Rahvaluule Arhiivi kogud ja nende väärtused ökoloogilisest vaatepunktist – loodusega lähedases suhtes elanud inimeste mõtteviisi, kus ilmneb nii kasutav kui säästev aspekt, aga samuti respekteeriv suhe loodusse kui hingestatud, võimsasse partnerisse. Eestlaste loodussuhe on olnud osa nende maailmapildist, mis kajastub folkloori eri žanrides, näiteks leidub rahvajuttudes lugusid kohtumistest vee- ja metshaldjatega, rahvalauludes pöördumist loodusobjektide poole, kalendripärimuses õpetusi inimese tööde-tegemiste kohandamiseks looduse rütmiga jm. Projekti jaoks valmistatakse ette virtuaalne loodusteemaline folkloori antoloogia, mis vahendab digikunstnikele ja kõigile huvilistele lõunaeesti folklooritekste, pilte ja audiovisuaalset materjali mitmes keeles. Näitusekohtade külastamisel on võimalik ühtlasi tutvuda Lõuna-Eesti omapäraste ja kauniste paikadega. Võrreldes Põhja-Eesti tööstuspiirkondadega on looduslähedane elu- ja mõtteviis säilinud terviklikumalt Lõuna-Eestis. Projekti pikaajaline eesmärk on muuta Eesti Rahvaluule Arhiiv kogud ja seal sisalduvad eripärased mõtted ja hoiakud paremini kättesaadavaks, et rikastada Euroopa traditsiooni. 


Projektijuht on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Taive Särg (taive.sarg@folklore.ee).