Tartu 2024: Metsavaimud

Metsavaimud masinas projektitiim. Fotograaf: Alar Madisson, EKM
Metsavaimud masinas projektitiim. Fotograaf: Alar Madisson, EKM

 

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024  kunstiprojekt "Metsavaimud masinas"

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn, mille kunstiline kontseptsioon kannab nime „Ellujäämise kunstid“.

Kultuuripealinna raames väljendatakse kunsti kaudu olulisi teemasid, nagu loodushoidlik linna- ja maakultuur, haritus ja leidlikkus, vaimne tervis ja põlvkondade side, paikkondlike omapärade esiletoomine ja kontrakultuurne ärksameelsus. Need teemad kõnetavad eri huvigruppe nii Eestis ja kogu Euroopas nii praegu kui aastal 2024.

 

Eesti Kirjandusmuuseumi projekt "Metsavaimud masinas" on osa Tartu 2024 põhiprogrammist. Kõik põhiprogrammi esimese osa projektid läbisid 2020-2021. aastal arendusprotsessi. 

"Metsavaimud masinas" avab vanade pärimuste tähendust. See on korraga Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest koostatud looduspärimuse veebiantoloogia ning ka rahvusvaheline tehnoloogilise kunsti näitus. 

Projekti käigus loodud valimik "Eesti looduspärimus" asub siin.

 

 

  • Lugu 

Maailm on tehnilise ja digitaalse arengu teel. Linnastumine kasvab. Hulk inimesi jääb loodusest ning esivanemate teadmistest ja oskustest eemale. 

Aga meis on veel sedasama Põhjamaa ja metsavööndi inimeste säästlikku mõtteviisi ning respekteerivat suhet loodusesse. Võrreldes Eesti põhjaosaga on looduslähedane elu- ja mõtteviis säilinud terviklikumalt just Lõuna-Eestis. 

Näituse avame külastajatele 28. juunil  2024. aastal ning see jääb huvilistele avatuks 25augustini nii Eesti Kirjandusmuuseumis kui kõrvalasuvas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ruumides.

 

 

 

  • Elamus 

Projekt koosneb kahest läbipõimunud osast. Me koostame pärimusühiskonna inimene-loodus suhteid kajastava teksti-, heli-, pildi- ja videokogu. See on mõeldud kõigile veebis kasutamiseks. See saab nimeks „Eesti looduspärimus“. 

Projekti teine osa sünnib koostöös eri maade kunstnikega. Näitus “Metsavaimud masinas” keskendub järgmisele küsimusteringile: Kuidas tehnoloogilise kunsti kaudu maailma mõtestada? Mil moel saab värskendada rahvatarkuste ideid? Kuidas teha täna tajutavaks looduse hingestatust? 

Selle näituse inspiratsioon tuleb salapärasest vanast pärimusest ning muutub seisundiruumideks. Sa koged ootamatutes kohtades tipptasemel tehnoloogilist kunsti, mis jutustab meie looduspärimusest. See kogemus on Sulle liigutav ja mõtlemapanev. 

 

 

  • Mõju

Me muudame Eesti Rahvaluule Arhiivi vaimuvara nähtavaks ja kättesaadavaks.  Folklooril põhinev näitus annab elusloodusega emotsionaalset suhet loova kunstikogemuse ning aitab vanade pärimuste tähendust taasavada ja uuesti luua.


 

 

Eestvedajad:  Evelyn Raudsepp, Henri Hütt, Taive Särg, Ave Goršič, Mathilda Matjus

Tehniline teostus:  Ilona Kolossova

Kontakt: taive.sarg@kirmus.ee, evelynraudsepp@gmail.com

 

image 0

 


 

Kas leidsid, mida otsisid? *