Новости

tavira

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristid esinesid ettekannetega Taviras toimunud vanasõnakonverentsil

09.11.2022

6.-13. novembrini toimus Lõuna-Portugali Algarve piirkonda kuuluvas väikelinnas Taviras rahvusvaheline vanasõnade alane teadusüritus 16th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (ICP22).
Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni (International Association of Paremiology, AIP-IAP) korraldatud ainulaadse teadusfoorumi eesmärk oli ühendada maailma eri piirkondade vanasõnauurijaid (peamiselt lingvistid, folkloristid, ajaloo- ja sotsiaalteadlased), aidata leida ühist keelt, arendada sarnaseid mõistete definitsioone ja ühist metodoloogiat. Peale temaatiliste paneelide leidsid aset kitsama temaatikaga sümpoosionid ning avalikud foorumid, millel osalemine oli suure tähtsusega ka Eesti esindajatele – seda nii meie viimaste aastate uurimistöö tutvustamise kui uute kontaktide loomise eesmärgil.


Konverentsist võttis osa üle 100 delegaadi üle 30 riigist, nädala vältel oli võimalus kuulata üle 50 ettekande vanasõnadest. Kollokviumil osalesid ka Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur Piret Voolaid (It’s a Struggle to Grow Old but Life Is Good in Old Age. Representations of the Autumn Years and the Elderly in Estonian Proverbs: Proverbs in the Service of Cultural Gerontology ‘Vaev on vanaks saada, hea vanana elada: Elusügise ja eakate kujutamine eesti vanasõnades ehk vanasõnad kultuurigerontoloogia teenistuses’) ja Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv (Are Eggs Smarter than Chickens – or are they not? Contrasting opinions in Proverbs ’Kas munad on targemad kui kanad? Vastuolulised seisukohad vanasõnades’). Eestit esindas kollokviumil ka kolmas esineja – Tartu Ülikooli folkloristika kaasprofessor Jonathan Roper (Anything that’s the ‘Something of the Something’ isn’t Really the Anything of the Anything“: Placenames and the ‘Something of the Something’-Structure ‘Kõik, mis on miski millestki, ei ole tegelikult midagi millestki: Kohanimed ja miski millestki – struktuur’).


Kollokviumil esitleti järjekordset aastaraamatut, milles ilmus Piret Voolaiu artikkel alkoholi ja alkoholitarvitamisega seotud vastuoludest eesti vanasõnades. Nimelt on Rahvusvahelisel Parömioloogia Assotsiatsioonil tava igaks kollokviumiks anda välja aastaraamatuna ilmuv artiklikogumik eelmisel aastal peetud ettekannete põhjal. Aastaraamatutes on avaldatud ka eesti folkloristide, näiteks Anneli Barani, Arvo Kirkmanni, Jonathan Roperi ja Piret Voolaiu vanasõna-alaseid uurimistulemusi.
Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni aastaraamatutes 2008.–2021. aastani ilmunud artiklite bibliograafiaga on võimalik tutvuda veebilehel.

Fotol: Vanasõnakonverentside peakorraldaja Rui JB Soares ja Piret Voolaid uudistamas Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni vastilmunud aastaraamatut, milles nägi ilmavalgust ka Piret Voolaiu artikkel alkoholi ja alkoholitarvitamisega seotud vastuoludest eesti vanasõnades. (Foto tegi Risto Järv)

Vanasõnakonverentside peakorraldaja Rui JB Soares ja Piret Voolaid uudistamas Rahvusvahelise Parömioloogia Assotsiatsiooni vastilmunud aastaraamatut

 

 

Kas leidsid, mida otsisid? *