Новости

Kevade video

14. novembril toimub seminar folklooriprotsessist ja transmeediamaailmadest

10.11.2022

Esmaspäeval, 14. novembril algusega kell 11.00 esineb kirjandusmuuseumi IV korruse seminariruumis folkloristikaseminaril Mare Kalda ettekandega "Folklooriprotsess, ühenduvuskultuur ja transmeediamaailmad."

Uurijaseminaride algusaegadel (alates 1999) toimusid istungid eelkõige selleks, et tutvustada jagamisväärseid teooriaid ning arutleda nende üle. Tulemuslikkust näitavad 72 tööd lehel.
14. novembril on päevakorras taas kirjanduse tutvustus: Susana Tosca ja Lisbeth Klastrupi raamat "Transmedial Worlds in Everyday Life. Networked Reception, Social Media and Fictional Worlds", New York: Routledge 2020. Tausta- ja alusteadmisi meenutame, toetudes Lauri Honko artiklile Folkloreprosessi (Sananjalka 32, 1, 1990, lk 93–122; eesti keeles Honko, L. 1998. Folklooriprotsess. Mäetagused 6, lk 93–119), mis esitab folkloori protsessuaalse mõistmise aabitsatõdesid. Ühenduvuskultuurist arusaamiseks on abiks Katrin Tiidenbergi uurimus sotsiaalmeedia toimimisest ning selle seotusest ühiselu ja tähendusloomega Ihu ja hingega internetis. Kuidas mõista sotsiaalmeediat? Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus 2017.


Kõik on oodatud kuulama ja arutlema!
Info: mare.kalda@folklore.ee

Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145).

Kas leidsid, mida otsisid? *