Haridusprogrammid

Lapsed lugemas
Foto Piret Voolaid, EKM

 

Eesti Kirjandusmuuseum pakub kooliõpilastele välja mitmeid muuseumiprogramme: elulugudest, rahvamuusikast ja -tantsudest, rahvakalendrist ning alates 2025. aastast ka „Eesti Raamat 500“ teema-aasta raames raamatu- ja kirjakultuuri ajaloost.

Haridusprogrammide hinnainfo on leitav siit >>>

Lähem info meie haridusprogrammidest, õppekäikude ja töövarjutamise võimalustest:

Astrid Tuisk, astrid.tuisk@kirmus.ee, tel: 7377731, tel: 5212457


Meie elu on siin ilmas…


Vaatame, mis pudeneb välja meie hoidla elulugude mahukast kapist.  Arutleme, kes on valitud elulugude kirjutajad, mis ajal nad elasid, missugustest sündmustest ja inimestest nad jutustavad ning kuidas oma kogemusi mõtestavad. Mis on meie elus sellist, millele oma eluloos tähelepanu pöörata? Uurime kodutööna kirjutatud lugusid enda või (vana)vanemate elust. Rühmatööna koostame tekstidest eluloolavastused, kanname need üksteisele ette ja filmime.

Osalema on oodatud gümnaasiuminoored ja täiskasvanud. Kodutööks palume kirjutada üks-kaks lehekülge enda või (vana)vanemate elust, näiteks lapsepõlvest (mängimisest, kodust koolist, vanematest ja õdedest-vendadest jne).
Eesmärk: elulugudega tutvumine ja nende sisu mõistmise omandamine
Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, ajaloo- ja ühiskonnaõpetus, psühholoogia
 
Õpitulemused:

  •   tutvub erinevatest ajastutest pärinevate elulugudega, mõistab elulugude ja mälestuste ning ajaloofaktide erinevust
  •   õpib nägema ja mõtestama seda, kuidas erinevad elusündmused eri põlvkondade ja inimeste poolt läbi elatakse
  •   suureneb empaatiavõime, nii enese- kui teiste mõistmine
  •   paraneb eneseväljendus- ja tekstiga töötamise oskus ning esinemisjulgus 

 

Tunni pikkus: 1,5 h
Hind: 3 eurot osaleja


Tantsu ja tralli!


Teeme tutvust rahvapillide ja -tantsudega, tantsime elava lõõtsamängu saatel. Kuulame vanu arhiivisalvestusi, uusi rahvamuusika töötlusi ning vaatame fotosid ja filmilõike. Arutleme pärimusmuusika ja pärimustantsude üle, mis oli nende eesmärgiks varem, mida nende abil väljendati? Missuguse muusikaelamuse need meile, tänapäeva kuulajatele, annavad? Külastame ka rahvaluule arhiivi hoidlat.

Osalema on oodatud igas vanuses õpilased.


Eesmärk: pärimusmuusika ja -tantsuga tegelemisele ärgitamine, sissejuhatus teemasse
Õppeaine: muusika, eesti keel ja kirjandus
 
Õpitulemused:

  •   tunneb pärimusmuusika ja -tantsudega seotud oskussõnavara põhimõisteid
  •   õpib ära 1-2 tantsu, saab teadmisi lõõtspillist ning erinevatest helisalvestusvahenditest
  •   mõistab pärimusmuusika ja -tantsude ning nende tähenduste muutusi minevikus ja tänapäeval 

 

Tunni pikkus: 1,5 h
Hind: 4 eurot osaleja
 


Rahvakalendri tähtpäevad (eritellimusel)


Selle programmi raames tutvustame erinevaid rahvakalendri tähtpäevi: vastlapäev, munapühad, suvisted, mardi- ja kadripäev, jõulud. Osalema on oodatud lasteaia- ja algklasside lapsed, võimalusel ka lasteaias või koolis kohapeal.


Tunni pikkus: 1 h
Hind: 3 eurot osaleja

 

Haridusprogramm Puka koolile. Foto: A. Tuisk
Haridusprogramm Puka koolile. Foto: A. Tuisk

 

Rahvakalendri haridusprogramm, Getter, Mathilda (kostüümis) ja Natali (pilliga). Foto: A. Tuisk
Rahvakalendri haridusprogramm, Getter, Mathilda (kostüümis) ja Natali (pilliga). Foto: A. Tuisk

 

 

 

Kas leidsid, mida otsisid? *