Новости

Kaseke_talvekonverents

Kas aastakümneid kasutuseta seisnud hoone, mille katusel kasvavad kased ning pragudes muu roheline, kuid mille akendele on maalitud laulurida, viib meie mõtted kultuurile või loodusele? Foto: Berk Vaher, erakogu

Eesti folkloristide konverents uurib looduse ja keskkonna seotust rahvuskultuuri ja identiteediga

23.03.2021

24. ja 25. märtsil toimub MS Teamsi keskkonnas viieteistkümnes Eesti folkloristide (talve)konverents pealkirjaga „Loodus-keskkond-kultuur“.

Konverentsi ühe korraldaja, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika teaduri Katre Kikase sõnul on rahvaluuleteadlased korraldanud iga-aastaseid talvekonverentse juba alates 2005. aastast. „Nende eesmärk on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua ühiste arutelude foorum. Selleaastase konverentsi üldteemaks on looduse, keskkonna ja kultuuri omavahelised seosed.“ 

Eesmärk on analüüsida ja kriitiliselt hinnata inimeste ja looduse vaheliste igapäevaste kokkupuutepunktide mitmetisust. „Looduse ja keskkonnaga seotud teemad on hetkel ühiskonnas aktuaalsed ning teravaid vastasseise tekitavad. Need debatid rõhutavad inimesi ümbritseva (loodus)keskkonna muutumist ning peegeldavad seda, kuivõrd tugevalt on kujutelmad loodusest ja keskkonnast seotud (rahvus)kultuuri ja nii rühma kui üksikisiku identiteediga,“ selgitab Kikas.

Konverentsi kavas on 16 ettekannet, mis käsitlevad looduse ja keskkonna teemasid võrdlemisi pikas ajaraamis. Kahe ajalise keskmena võib Kikase sõnul konverentsi kavast välja tuua 19. sajandi ja kaasaja. „Esimese päeva ettekanded keskenduvad pigem minevikule ning terminoloogilistele täpsustustele, samuti ka mineviku pärandi üle lugemisele ja taas mõtestamisele. Muuhulgas küsivad ettekandjad selle järele, miks on looduse teema folkloori käsitlustes nii oluline ning kui adekvaatne on üldse küsida mineviku inimeste loodusetaju järele; analüüsitakse ka kliimamälu, religiooni ja looduse suhteid ning looduse kajastumist erinevates verbaalsetes tekstides.“

Teise päeva ettekannete fookuses on tänapäevased kultuurinähtused – on nii praktilise looduskaitsega seotud arutlusi kui ka hobirühmade looduskäsitluste iseärasusi, vaatluse alla tuleb nii looduse ja keskkonnaga seotud meeme, nalju kui ka muusikat. 

Teise päeva lõpetab ümarlaud, mis võtab vaatluse alla keskkonna muutuste terminoloogilise mõtestamise ning küsib postkolonialismi ja postsotsialismi võimalike kokkupuute kohtade järele. Ümarlauda veab Aimar Ventsel ja selles osalevad Elo-Hanna Seljamaa Tartu Ülikoolist, Keiu Telve Vabamust ja Mare Kõiva ning Andreas Kalkun Eesti Kirjandusmuuseumist.

Folkloristide viieteistkümnenda talvekonverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Akadeemiline Rahvaluule Selts.

Konverentsi liitumislink ja ettekannete teesid on leitavad konverentsi kodulehelt: www.kirmus.ee/loodus-keskkond-kultuur

Täpsem info:
Katre Kikas, katre.kikas@folklore.ee või
Mare Kalda, mare.kalda@folklore.ee.