Новости

Konkurss bänner 2

Eesti Kirjandusmuuseumi nõukogu kuulutas välja konkursi direktori ametikoha täitmiseks

23.03.2021

23. märtsil otsustas Eesti Kirjandusmuuseumi nõukogu välja kuulutada konkursi direktori ametikoha täitmiseks alates 01. juunist 2021. 

Direktori ülesanneteks on:

  • Kujundada Eesti Kirjandusmuuseum nüüdisaegseks teadus- ja mäluasutuseks, mille roll on mõtestada humanitaarteaduste ja ühiskonna seoseid, säilitada ja uurida eesti kultuurivara ning olla humanitaarteadusliku uurimistöö ja digihumanitaaria üheks eestvedajaks Eestis.
  • Seada selged sihid Eesti Kirjandusmuuseumi teadustööle ja arhiivindusele.
  • Luua uut ja edendada juba toimivat koostööd, mille kaudu Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja arhiivitöö panustab teiste eluvaldkondade ootuste ja eesmärkide täitmisse (näiteks haridus, pärimuskultuur, muinsuskaitse).
  • Digitaalsete teenuste arendamise kaudu avada uusi võimalusi Eesti kirjanduse ja kultuuriloo varamu kasutamiseks, sh kultuurilooliseks teadus- ja arendustööks. 

Sobiv kandidaat on rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse kogemusega visioonikas eestvedaja, kes suudab oma ideid ellu viia, meeskonda inspireerida ja juhtida, korraldada tõhusalt ja eesmärgipäraselt organisatsiooni tööd ning planeerida ja juhtida eelarvet. Kandidaat tunneb põhjalikult nii Eesti kui rahvusvahelist teadussüsteemi ning orienteerub hästi eesti kultuuriloos. 

Konkursil osalemiseks peab kandidaat esitama kirjaliku avalduse, elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi või selle notariaalselt kinnitatud ärakirja, ametikohale vastavust tõendavad muud dokumendid või nende ärakirjad, tähtsamate teadustööde või uurimisprojektide nimekirja, tegevusprogrammi teadus- ja arendusasutuse direktorina ning kandidaadi soovil muud dokumendid või materjalid. Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 13. aprilliks 2021 aadressil krista.ojasaar@kirmus.ee

Alates 1. juulist 2020 on Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ülesandeid täitnud Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Martin Eessalu. 

Eesti Kirjandusmuuseumi nõukokku kuuluvad Martin Eessalu (Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik) Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ülesannetes, Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu juhataja), Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja), Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur), Mari Sarv (Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur), Priit Pirsko (Rahvusarhiiv, riigiarhivaar), Kristhel Haak (Tartu Ülikooli raamatukogu kogude arenduse osakonna juhataja), Alar Karis (Eesti Rahva Muuseumi direktor), Marek Tamm (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor) ja Indrek Reimand (Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse ja kõrghariduse asekantsler).

Lisainfo: 
Merike Kiipus, merike.kiipus@kirmus.ee, tel 737 7711.

 

 

konkurss 2