Tööle või praktikale

  • Vabad töökohad 

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi personalispetsialisti 0,5 koormusega ametikohale (asenduskoht).
Tööle asumine esimesel võimalusel, kandideerimise tähtaeg 14.06.2024.

 

Eesti Kirjandusmuuseumi personalispetsialisti töö põhieesmärk on asutuse personalidokumentide vormistamine ja personalialaste küsimuste lahendamine.

 

Tööülesanded: 
1. lisatasude, preemiate, tulemustasude ja ületundide vormistamine;
2. puhkuste ja puudumiste üle arvestuse pidamine, kooskõlastamine ja kontrollimine, vajadusel vormistamine;
3. personalialastele päringutele vastamine ja personaliandmetel põhinevate kinnituskirjade koostamine;
4. töötõendite tellimine;
5. koolituskavade koostamine, RTIPis töötajatele vajalike koolituste otsimine ja pakkumine;
6. koolituste vormistamine ja nende üle arvestuse pidamine;
7. kodulehel töötajate andmete lisamine ja muutmine;
8. töötervishoiuarsti teenuste haldamine, töötajate tervisekontrolli saatmine;
9. sekretär-juhiabi ja personalijuhi asendamine puhkuse, töövõimetuslehe jm puudumiste ajal;
10. muude ettenägematute jooksvate ülesannete täitmine vastavalt vahetu juhi korraldustele.

 

Sobival kandidaadil on
1. erialane haridus või selle omandamine;
2. eesti keele valdamine kõnes ja kirjas;
3. inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas;
4. kohusetundlikkus, abivalmidus, koostöövõime;
5. hea suhtlemisoskus.

 

Omalt poolt pakume
1. huvitavat ja mitmekesist tööd;
2. tänapäevaseid töötingimusi;
3. õppetööd arvestavat tööaega;
4. 35 puhkusepäeva ja muid kollektiivlepingust tulenevaid hüvesid.

 

Avaldus, CV koos palgasooviga ja motivatsioonikiri saata aadressil krista.ojasaar@kirmus.ee.
 

 

 

 

 

 

 

  • Praktika Eesti Kirjandusmuuseumis 

Eesti Kirjandusmuuseumisse on praktikale oodatud erinevate erialade tudengid, et õppida ja omandada kogemusi teadus- ja arendusasutuse toimimisest ning arhiivitöö eri valdkondadest.

Praktikavõimalused: 
- korrastada käsikirja- ja fotokogusid
- korrastada isikute ja organisatsioonide arhiive
- korrastada trükiste kogusid 
- litereerida helisalvestisi 
- täiendada andmebaase 
- digitaliseerida materjale
- abistada intervjueerimisega ja intervjuude transkribeerimisega 
- köite- ja restaureerimispraktika 
- konverentside korraldusel abistamine 
- näituste (sh virtuaalnäituste) korraldamine 
Kasuks tuleb võõrkeelte oskus. 

Praktika sõltub Eesti Kirjandusmuuseumi vajadustest ja võimalustest. Praktikandile töötasu ei maksta.
Vaata meie praktikavõimalusi tutvustavat videot:

Praktika taotlemiseks tuleb esitada CV koos avaldusega. Avalduses märkida, millises osakonnas soovite praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata kirmus@kirmus.ee või Vanemuise 42, Tartu 51003

Küsimuste korral palun võtke ühendust personalijuhiga: Krista Ojasaar, krista.ojasaar@kirmus.ee, (+372) 58580190

Kas leidsid, mida otsisid? *