Uudised

Raamatu esikaane pilt

Kujundus Heidi-Maarja Melts, EKM

EKM Teaduskirjastuselt on ilmunud Jaan Rossi uus raamat "Inimesed muutuvas ajas. Kuuendat põlve õpetaja"

15.11.2023

 

Hea lugeja!

EKM Teaduskirjastuselt on ilmunud uus raamat - akadeemik Jaan Rossi "Inimesed muutuvas ajas. Kuuendat põlve õpetaja"

 

Mäletamine annab meile võimaluse mineviku kogemused rakendada tuleviku loomisse. Koos kõigi oma haraliste okstega moodustavad Eesti inimeste lood läbipõimunud terviku, milles on palju eri nüansse ja vaateviise. Mineviku mälukildude jagamine teistega loob ühist mõistmisruumi ajaloost, kujutab sündmusi, olusid, tegutsemiskeskkondi ja -tavasid läbi isikliku kogemuse ja seega teeb need paremini mõistetavaks ja tajutavaks.

 

Ka igapäevaelu korduvustes on oma poeetiline võlu, siiski ei jõua kõike toimuvat keegi ümber jutustada, kirja panna ega ka lugeda. Seega on mälujutustus ikka ja alati mingi valik, teatav kokkuvõte sellest, mis on jutustaja jaoks oluline ja meeldejääv ning mida ta peab vajalikuks edasi anda. Nende valikute tegemises avaldub mälukultuur – millised kogemused ja õppetunnid on jutustaja meelest sedavõrd väärtuslikud, et need on mõttekas avalikkuseni tuua, millest sobib rääkida ja mis jääb rääkimata. Mälukirjutus on oluline kollektiivse ajalooteadmise loomise viis, aga teisalt on see ka võimalus väljendada ja võimendada kirjutaja omaenda väärtushinnanguid, nügida lugejate mõtteviise, kujundada lugejate kujutluspilte kohtadest, aegadest, olukordadest, mis on neile kättesaamatud, kus nad ei ole olnud.

 

Õpetaja, muusikateadlane, akadeemik Jaan Ross on koondanud raamatuks jada eriilmelisi minevikupilte, mis ühel või teisel moel on seotud tema kogemustega elust ja inimestest. Kirjapandud lood ulatuvad nauditavas stiilis novellilaadsetest episoodidest kuni asisemate miniuurimusteni. Ühest küljest on need muidugi lihtsalt lood elust enesest, aga autori valida on olnud, millised aknad minevikku lugeja jaoks avada, milliseid nüansse, kogemusi, kohtumisi esile tuua. Meie kollektiivse mälu kude on saanud juurde ühe värvika lõime.

 

Head kaasaelamist!


Toimetaja Mari Sarv

 


Autorilt

See raamat on sündinud mälupiltide alusel — mis paremini meeles, sellest olen kirjutanud. Nii on tekst kronoloogiliselt mõnevõrra auklik ja seda ei peaks lugema kui elulookirjeldust. Teatud mittevastavus või kontrapunktiline suhe valitseb teksti ja illustratsioonide vahel. Mitte kõigi tekstis kirjeldatud sündmuste kohta pole illustratsioone, ja mitte kõiki illustratsioone pole tekstis kommenteeritud. Vanaema Magda Rossi (Reinbergi) mälestused on paberile jõudnud tänu tema minia Eevi Rossi jõupingutustele. Raamatu trükiks valmimise eest võlgnen tänu toimetaja Mari Sarvele ja keeletoimetaja Kanni Labile. Tänan Eesti Kirjandusmuuseumi, kes oli nõus raamatu kirjastada võtma.
 

Kas leidsid, mida otsisid? *