Väljaanne

2003

Merike Kiipus

Trükised

1. Aja või konnale püksid jalga: nii et-väljendeid / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Anneli Baran; toimetanud Asta Õim. Tallinn: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 58 lk.

2. Arukask, Madis. Jutustava regilaulu aspektid: 19. sajandi lõpu setu lüroeepiliste regilaulude zhanr ja struktuur / Eesti kirjanduse ja rahvaluule osakond, Tartu Ülikool, Eesti. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003. 304 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis; 3).

3. Eesti rahva elulood. III osa, Elu Eesti ENSV-s / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood; koostanud Rutt Hinrikus; toimetanud Eneken Helme, Lea Tooming. Tallinn: Tänapäev, 2003. 512 lk.

4. Fraseoloogia konverents 24. novembril 2003: ettekannete teesid = Conference on phraseology November 24, 2003: Conference Abstracts / Eesti Kirjandusmuuseum/Estonian Literary Museum; toimetajad/Editors Rein Saukas, Piret Voolaid, Asta Õim. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 48 lk.

5. Kihnu regilaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Etnomusikoloogia osakond; Ottilie Kõiva, Ingrid Rüütel; toimetanud Janika Oras ja Edna Tuvi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 824 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. I, Vana kannel; 7:2).

6. Kole mees, aga konna ei söö: kõnekäände mitmest vallast / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Asta Õim, Katre Õim; toimetanud Asta Õim. Tallinn: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 60 lk.

7. Kreutzwald. Missioon. Tegelikkus: kommentaarid F. R. Kreutzwaldi 200. sünniaastapäevale pühendatud näitusele "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud ja toimetanud Kristi Metste, Marin Laak Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 64 lk.

8. Kuutma, Kristin. A Sami ethnography and a Seto epic: Two collaborative representations in their historical context. Ph. D. Dissertation, University of Washington. UMI Dissertation Services, 2002. 392 p. [puudus 2002 aastaraamatust]

9. Käsi kirjutab. Valik autograafe Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist / Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud Piret Noorhani; fotod valinud Vilve Asmer; toimetanud Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. 186 lk.

10. Lives, histories and identities. I-III: studies on oral histories, life- and family stories / University of Tartu, Estonian Literary Museum; ed. by Tiiu Jaago, Mare Kõiva, Kairika Kärsna. Tartu: University of Tartu: Estonian Literary Museum, 2002. 155; [156]-261; [262]- 426 lk. (Contemporary folklore; 3). [puudus 2002 aastaraamatust]

11. Mäetagused: hüperajakiri (vaata ka: http://haldjas.folklore.ee/tagused) / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm; MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003.

          Nr. 16. 155 lk. [ilmus 2002, puudus aastaraamatust]

          Nr. 19. Rahvausundi number. 215 lk. [ilmus 2002, puudus aastaraamatust]

          Nr. 20. Rahvajuttude number. 180 lk.

          Nr. 21. Kiikumisest, mõistatustest ja naabritest. 264 lk.

          Nr. 22. Rahvameditsiini number. 176 lk.

12. Narva legendid / tekstid valinud Mall Hiiemäe; kommentaarid ja eessõna: Tanel Mazur, Katri Raik. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledþ, 2002. 36 lk. [puudus 2002 aastaraamatust]

13. Paar sammukest. XX / koostanud Kristin Kuutma, toimetanud Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 250 lk. (Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat; 2003).

14. Paatsi, Vello. Eesti talurahva loodusteadusliku maailmapildi kujunemine rahvakooli kaudu (1803-1918) / Kasvatusteaduste osakond, Kasvatusteaduste teaduskond, Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn, Eesti. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2003. 206 lk. (Tallinna Pedagoogikaülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid = Tallinn Pedagogical University. Dissertations on social sciences; 5).

15. Petzoldt, Leander. Väike deemonite ja vaimolendite leksikon / kommenteerinud Reet Hiiemäe. Tartu: EKM folkloristika osakond, 2003. 253 lk.

16. Ruth Mirovi bibliograafia (1958-2003) / EKM folkloristika osakond; koostas ja toimetas Karin Maria Rooleid. Tartu: EKM rahvausundi ja meedia töörühm, 2003. 40 lk.

17. Tartu. Linn ja linnarahvas: 16 fotot klaasplaatnegatiividelt = Tartu. City and citizens: 16 photos from glass plate negatives. III, 1901-1940 / Eesti Kirjandusmuuseum; [koostanud Vilve Asmer]. Tartu: Momo, 2003.

18. Tedre, Ülo. Eesti mees ja tema sugu: XIX sajandi Eesti lõppriimilises rahvalaulus / Eesti Kirjandusmuuseum; toimetaja ja järelsõna: Mare Kõiva. Lisa: Ülo Tedre tööde bibliograafia / koostanud Karin Maria Rooleid. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 459 lk.

19. Teekond / toimetajad: Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 213 lk. (Pro folkloristica; 10).

20. Under armastusest / valik ja järelsõna Sirje Olesk. Tallinn: Tänapäev, 2002. 85 lk. [puudus 2002 aastaraamatust]

21. Ynglingite saaga / tõlkinud ja kommenteerinud Tõnno Jonuks; toimetanud Viire Villandi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, 2003. 87 lk.22. Võim ja Kultuur / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti kultuuriloo ja folkloristika keskus; koostanud A. Krikmann, S. Olesk; toimetanud L. Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 543 lk.

 

E-väljaanded

Heliväljaanded

23. Eesti rahvamuusika antoloogia = Anthology of Estonian traditional music / koostanud H. Tampere, E. Tampere, O. Kõiva; toimetanud: J. Oras (tekstid), V. Sarv (viisid), E.-H. Västrik (tõlked). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 3 CD-d; + 1 raamat (228 lk.). (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist; nr. 3).

24. Leelokoor Siidisõsarõ / koostaja ja toimetaja V. Sarv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. 1 CD: DDD. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist; nr. 2).

 

E-väljaanded

25. Eesti keerdküsimused / koostaja: P. Voolaid; HTML: P. Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003 - http://haldjas.folklore.ee/Keerdkys/

26. Eesti (liit)sõnamängud / koostaja: P. Voolaid; XHTML: P. Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003 - http://www.folklore.ee/Sonamang/

27. Eisen, M. J. Eesti muistsed jumalad ja vägimehed / XHTML: S. Vesik; tekstituvastus: T., M. ja P. Sarv. Tartu: EKM FO, 2003 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/muist/

28. Eisen, M. J. Eesti rahvanali / XHTML: S. Vesik; tekstituvastus: T., M. ja P. Sarv. Tartu: EKM FO, 2003 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/ernali/

29. Eisen, M. J. Kolmandad Eesti kohalikud muistejutud / XHTML: S. Vesik; tekstituvastus: T., M. ja P. Sarv. Tartu: EKM FO, 2003 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/kohalik3/

30. Eisen, M. J. Seitse Moosese raamatut: Katse kuuenda ja seitsmenda Moosese raamatu seletuseks / XHTML: S. Vesik; tekstituvastus: T., M. ja P. Sarv. Tartu: EKM FO, 2002 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/7mooses/ [puudus 2002 aastaraamatust]

31. Eisen, M. J. Tartumaa muinasjutud / XHTML: S. Vesik; tekstituvastus: T., M. ja P. Sarv. Tartu: EKM FO, 2003 http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/tmuina/

32. Eisen, M. J. Teised Eesti kohalikud muistejutud / XHTML: S. Vesik; tekstituvastus: T., M. ja P. Sarv. Tartu : EKM FO, 2003 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/kohalik2/

33. Estonian Droodles / compiled by P. Voolaid; translated by K. Kärsna; HTML by P. Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003 - http://www.folklore.ee/Droodles/

34. Folklore: Electronical Journal of Folklore / Edited by M. Kõiva & A.Kuperjanov.

          Vol. 20 - http://www.folklore.ee/folklore/vol20/

          Vol. 21 - http://www.folklore.ee/folklore/vol21/

          Vol. 22 - http://www.folklore.ee/folklore/vol22/

35. Fraseoloogia konverents 24. novembril 2003: ettekannete teesid = Conference on phraseology November 24, 2003: Conference Abstracts / toimetajad/Editors R. Saukas, P. Voolaid, A. Õim. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003 - http://www.folklore.ee/pubte/teesid/

36. Kuuldust-nähtust. Tänapäeva folkloorist IV / toimetanud E. Kalmre. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003 [trükiversioon 1999] - http://www.folklore.ee/pubte/kuuldust/

37. LEPP: Lõuna-Eesti pärimuse portaal / M. Kõiva (projektijuht, märgendamine, tekstivalik); S. Vesik (andmebaas ja XHTML). Tartu: EKM FO, 2003 - http://www.folklore.ee/lepp/

38. Mäetagused .

          Nr. 21 - http://www.folklore.ee/tagused/nr21/

          Nr. 22 - http://www.folklore.ee/tagused/nr22/

39. SATOR 2: Artikleid usundi- ja kombeloost / toimetanud M. Kõiva. Tartu: EKM FO, 2003 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator2/

Kas leidsid, mida otsisid? *