Väljaanne

2006

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. Cosmic catastrophies: a collection of articles / Proceedings of the European Society for Astronomy in Culture (SEAC); edited by Mare Kõiva, Izold Pustylnik, Liisa Vesik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. 214 lk.[ilmus 2006]

2. Estonian Literary Museum = Eesti Kirjandusmuuseum. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 16 lk.

3. Folklore: electronic journal of folklore: printed version / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; Estonian Institute of Folklore; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2005-2006.
          Vol. 30; 241 lk. 2005. [ilmus 2006]
          Vol. 31; 136 lk. 2005. [ilmus 2006]

4. Hiiemäe, Mall. Päiv ei ole päiväle veli: lõunaeesti kalendripärimus. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 517 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae; 22).

5. Individual and collective in traditional culture = Individuaalne ja kollektiivne traditsionaalses kultuuris / Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond; toimetanud Triinu Ojamaa, Andreas Kalkun. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 237 lk. (Töid etnomusikoloogia alalt ; 4).

6. Interdistsiplinaarne seminar "Inimene ja (lemmik)loomad". III. Müüdid loomadest: teesid: 27.-28. veebruaril 2006 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis / Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 36 lk.

7. Keelest meeleni: teesid : EKM FO väljasõiduseminar 26.-28. juunil 2006 / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; koostanud Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 36 lk.

8. Komi rahvaluulet. II / kogunud Paul Ariste; koostaja Nikolai Kuznetsov; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Коми фольклор / чукöртiс П. Аристэ. Коми фольклор / собрал П. Аристэ. Komi folklore / сollected by P. Ariste. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 233 lk.

9. Linna-alused / toimetajad Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 193 lk. (Pro folkloristica; 13)

10. Medica III "Võõras muutub omaks": interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents 10. ja 11. mail 2006 [Tartus]: teesid / Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; koostanud Renata Sõukand. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 36 lk.

11. Migration and the Estonian diaspora / Estonian Folklore Archives & Department of Folkloristics, Estonian Literary Museum; compiled by Anu Korb and Mare Kõiva; translation by Kait Tamm. Tartu: Estonian Literary Museum, 2006. 18 lk.

12. Migratsioon ja Eesti diasporaa / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ja folkloristika osakond; koostanud Anu Korb ja Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 18 lk.

13. Миграция и Эстонская диаспора / Эстонский литературный музей, Эстонский фольклорный архив и отделение фольклористики; составители Ану Корб и Маре Кыйва; перевод: Николай Кузнецов. Тарту: Эстонский литературный музей, 2006. 18 lk.

14. Monned laulud / koostanud ja tõlkinud Otto Reinhold von Holtz; faksiimiletrüki eessõna Sirje Olesk. Faksiimiletr. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 16 lk. (Arhiivraamatukogu varamu; nr. 5)

15. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005-2006.
          Nr. 30; 2005. 336 lk. [ilmus 2006]
          Nr. 31; 2005. 240 lk. [ilmus 2006]

16. Noorte hääled: noorte etnoloogide ja folkloristide konverents: Tartu, 26.-27. aprill 2006: ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum; koostajad Terje Anepaio ja Aado Lintrop; toimetus: Terje Anepaio ... jt.. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2006. 34 lk.

17. Oskar Kallase päev - XXI eesti raamatuteaduse konverents: 25. oktoobril 2006 Eesti Kirjandusmuuseumis: ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu; koostaja Merike Kiipus; toimetaja Heino Räim. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 24 lk.

18. Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat [2005]. XXII / koostaja: Ergo-Hart Västrik; toimetaja: Mall Hiiemäe. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 348 lk.

19. Paatsi, Vello. Tundmatu Carl Robert Jakobson / Eesti Kirjandusmuuseum. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 189 lk.

20. Ruti raamat: artikleid, lugusid ja mälestusi. Pühendusteos Rutt Hinrikusele 7.05.2006 / koostanud Sirje Olesk ja Janika Kronberg; toimetanud Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 392 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost; 4)

21. Sõja ajal kasvanud tüdrukud : Eesti naiste mälestused Saksa okupatsioonist / Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood; koostanud ja saatesõna kirjutanud Rutt Hinrikus. Tallinn: Tänapäev, 2006. 307 lk.

22. Teesid = Abstracts = Тезизы: June 27-July 1, 2006 Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia, International conference on the baltic archives abroad / compiled by Helen Hanni and Piret Noorhani. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 72 lk.

23. Tsensuur ja enesetsensuur: ettekannete teesid : Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2006 1.-2. novembril Rõuge vallas Koke külalistemajas / koostaja Piret Voolaid; keeletoimetaja Luule Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 21 lk.

24. Under ja Tuglas: Marie Underi ja Friedebert Tuglase kirjavahetus / koostanud Rutt Hinrikus; saate- ja järelsõna: Rutt Hinrikus. Tallinn: Tänapäev, 2006. 208 lk.

25. Võim & kultuur. 2 / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti kultuuriloo ja folkloristika keskus; koostanud Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 477 lk.

KM TEADURITE KOOSTÖÖVÄLJAANDEID

26. Kuutma, Kristin. Collaborative representations: interpreting the creation of a S?mi ethnography and a Seto epic. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2006. 282 lk. (FF communications, no. 289).

27. Metssalu, Jüri. Kolm kihelkonda ja kohapärimus: kogutut ja kogetut 2004. aasta välitöödelt Rapla, Juuru ja Hageri kihelkondades / Raplamaa kohapärimuse kogumise ja uurimise projekt. Tartu: J. Metssalu, 2006. 96 lk.

28. Ventsel, Aimar. Reindeer, rodina and reciprocity: kinship and property relations in a Siberian village. Münster: LIT, 2005. xxi, 367 lk. (Halle studies in the anthropology of Eurasia; vol. 7) [ilmus 2006]

 

E-VÄLJAANDED

CD-d

29. Eesti trükise punane raamat. I, 1535-1850 / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu; koostajad Krista Aru, Kurmo Konsa, Tiiu Reimo, Mari Siiner. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2006. 1 CD-ROM. Kättesaadav ka võrguväljaandena - http://www.nlib.ee/PunaneRaamat/

30. Lasteraamatud sarjast "Rõõmus raamat". Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. 1 CD - ROM. (Arhiivraamatukogu varamu; 4).

 

 

Võrguväljaanded

31. Ajalooline traditsioon, kogutud suvel 1927. aastal, Karula kihelkonnas, Valga maakonnas / Oskar Vares; digiteerinud: Maarja Villandi; toimetanud Salle Kajak; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest)
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/karula/

32. Ajaloolisi traditsioone Kanepi kihelkonnast / K. Jerlov; E-raamatu valmistasid: Evakait Kärblane; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: Kirjandusmuuseum, 2006. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest)
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/kanepi/

33. Ajaloolist traditsiooni Koeru kihelkonnast / Linda Vilmre ; digiteerinud: Johanna Laak; toimetanud ja XHTML: Helen Hanni. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest)
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/

34. Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Meeksi, Veriora ja Toolamaa valdadest / Erika Sepp; E-raamatu valmistasid: Epp Tamm; toimetanud Salle Kajak; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest)
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/rapina2/

35. Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Räpina ja Kahkva valdadest / Miralda Ehrlich; E-raamatu valmistasid: Epp Tamm; XHTML: Saamuel Vesik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006. (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest)
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/rapina/

36. Folklore: electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Estonian Literary Museum.

          Vol. 30 - http://www.folklore.ee/folklore/vol30/

          Vol. 31 - http://www.folklore.ee/folklore/vol31/

          Vol. 32 - http://www.folklore.ee/folklore/vol32/

37. Innovations and Traditions in Contemporary Society [17.-19. oktoobril Vilniuses toimunud folkloristika osakonna ja Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituudi ühisseminar]
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/leedu06/

38. Interdistsiplinaarne seminar "Inimene ja (lemmik)loomad". III. Müüdid loomadest: teesid: 27.-28. veebruaril 2006 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis / Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu: Eesti Folkloori Instituut, 2006
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/loomaiii/teesid.pdf

39. Keelest meeleni: teesid: EKM FO väljasõiduseminar 26.-28. juunil 2006 / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; koostanud Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/vormsi/teesid.pdf

40. Medica III "Võõras muutub omaks": interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents 10. ja 11. mail 2006 [Tartus]: teesid / Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; [koostanud Renata Sõukand]. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaIII/teesid.pdf

41. Mäetagused: hüperajakiri / EKM folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandmusmuuseum.

          Nr. 30 - http://www.folklore.ee/tagused/nr30/

          Nr. 31 - http://www.folklore.ee/tagused/nr31/

          Nr. 32 - http://www.folklore.ee/tagused/nr32/

          Nr. 33 - http://www.folklore.ee/tagused/nr33/

          Nr. 34 - http://www.folklore.ee/tagused/nr34/

42. Noorte etnoloogide ja folkloristide konverents 2006: 26.-27. apr. Tartus: ettekannete kokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum : Eesti Rahva Muuseum, 2006
http://www.folklore.ee/rl/era/nt/nt2006.htm

43. Tsensuur ja enesetsensuur: ettekannete teesid: Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2006 1.-2. novembril Rõuge vallas Koke külalistemajas / koostaja Piret Voolaid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2006
http://www.folklore.ee/tippkeskus/tsensuur/teesid.pdf

44. The Ritual Year and Ritual Diversity Gothenburg, Sweden June 7-11, 2006
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/got2006/

Kas leidsid, mida otsisid? *