Databases

Infosüsteem KIVIKE

Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium Kivike         Kivike logo

 

E- varamu portaal

E- varamu portaal


Raamatukogundus 

E-kataloog ESTER        Ester logo

Digitaalarhiiv DIGAR

Digiteeritud eesti ajalehed       

Eesti artiklite andmebaas ISE          ISE logo

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

Eesti trükise Punase raamatu digiteeritud kollektsioon 

 

Digitaalraamatukogu GRAFO     Grafo logo

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia     Logo

Memoriaalkogude elektronkataloog 

Pseudonüümide andmebaas 

Eesti Biograafiline andmebaas ISIK


Kultuurilugu

Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb

Kogude andmebaas ELLEN      Ellen logo

ERNI: Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-25

Ühendus Eesti Elulood

Noor-Eesti 100

Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (Õpetatud Eesti Seltsi kogud)


Folkloristika

Eesti kaasaegsed anekdoodid

Eesti keerdküsimused

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas Justkui

Eesti lühendmõistatused 

Eesti mõistatused

Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas BERTA

Eesti regilaulude andmebaas 

Eesti piltmõistatused

Eesti sõnamängud

Eesti valemmõistatused 

Eesti vanasõnad 

Etnoastronoomia 

Etnobotaanika andmebaas HERBA 

Kohapärimuse andmebaas Koobas

Kõnekäänud ja fraseologismid 

Lendvapärimus 

Levikuandmete kaardistaja

Lõuna-Eesti pärimuse protaal LEPP

Rahvausundi ja muistendite andmebaas Rehepapp 

Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekus  

Vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist

Ingliskeelne

Estonian Droodles 

Saksakeelne

Estnische Sprichwörter mit der buchstäblichen Übersetzung in die deutsche Sprache

 

Ligipääs ainult Eesti Kirjandusmuuseumi arvutitest kohapeal:

Cambridge Journals Online

EBSCO andmebaasid 

Oxford Journals Collection

SAGE Premier

ScienceDirect (e-ajakirjad)

Scopus

Taylor and Francis Journals (humanitaar- ja sotsiaalteaduste kollektsioon)

Wiley Online Library (e-ajakirjad)

 

Eesti Kirjandusmuuseumi andmekogude loend ja vastutavad töötajad.

Kas leidsid, mida otsisid? *