Andmekogude loend

Andmekogu nimi Peakasutaja nimi
Maailm, taevas, taevakehad - UK (usundi ja kombestiku) kartoteek Aado Lintrop
Eesti puude andmebaas Andres Kuperjanov
Eesti kõnekäänud ja fraseologismide andmebaas Mare Kõiva
Vanad ja uued mängud Rahvaluule Arhiivist Astrid Tuisk
Väike Kannel Mari Sarv
Eesti regilaulude andmebaas Janika Oras
Eesti kaasagsed anekdoodid Liisi Laineste
Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik Mare Kõiva
Eesti maskeerimiskombestik Mare Kõiva
Eesti mõistatused Mare Kõiva
Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas Mare Kõiva
Eesti vanasõnad Mare Kõiva
HALDJAS Mare Kõiva
Hirmujutud Mare Kõiva
Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas Mare Kõiva
Kõnekäänud ja fraseologismid Mare Kõiva
Lemmikloomad ja nende nimed Mare Kõiva
Lõuna-Eesti pärimuse portaal Mare Kõiva
Mõista, mõista, mõlle-rõlle Mare Kõiva
Rahvausundi ja muistendite andmebaas Mare Kõiva
Setu pärimus Mare Kõiva
ELLEN Mari Õunapuu, Marju Mikkel
Kohapärimuse Andmebaas Mari-Ann Remmel
ERNI Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-25 Marin Laak
Kreutzwaldi sajand Marin Laak, Marju Mikkel
Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium KIVIKE Olga Ivaškevitš, Marju Mikkel, Merike Kiipus, Maris Kuperjanov
Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia Merike Kiipus
Eesti biograafiline andmebaas Merike Kiipus
Memoriaalkogude elektronkataloog Merike Kiipus
Eesti liitsõnamängud Piret Voolaid
Eesti lühendmõistatused Piret Voolaid
Eesti piltmõistatused Piret Voolaid
Eesti valemmõistatused Piret Voolaid
Eesti värssmõistatused Piret Voolaid
Estonian Droodles Piret Voolaid
Grafiti andmebaas Piret Voolaid
Keerdküsimused Piret Voolaid
Koolipärimus Piret Voolaid
Lapsesuu Piret Voolaid
Eesti muinasjutud Risto Järv
Elulugude andmebaas Mari Õunapuu, Ülle Kaart
Eesti regiviiside andmebaas Taive Särg
Eesti kultuurilooline kaart Tõnno Jonuks
Ühendus Eesti Elulood Maarja Hollo, Astrid Tuisk
Noor-Eesti Marin Laak
Grafo Merike Kiipus
ÕES käsikirjade andmebaas Marju Mikkel
Incantatio Mare Kõiva
Virtuaaltuur läbi 110 aasta Merike Kiipus
Nüpli Marin Laak
Slovenian Riddles Piret Voolaid
Estonka Astrid Tuisk, Anu Korb
KRATT Olga Ivaškevitš, Kadri Tamm
Eesti rahvakalender (veebiväljaanne) Risto Järv
ERLA - Eesti rahvalaulud. Antoloogia Janika Oras

 

Kas leidsid, mida otsisid? *