Uudised

Roosa banner

Konverents „Noorte hääled“

16.01.2019

Konverents „Noorte hääled“ ootab osalejaid / Call For Papers: the Young Voices conference welcomes participants

Konverents „Noorte hääled” kutsub tutvustama aktuaalseid ja värskeid uurimisteemasid!

Igakevadisest noorteadlaste konverentsist on oodatud osa võtma üle Eesti kultuuri- ja sotsiaalteaduste ning nende rakenduslike erialade tudengid, kelle uurimisteemad keskenduvad pärandiloome nähtustele ja protsessidele näiteks kogukondlikust, institutsionaalsest, keskkondlikust või digitaalsest aspektist. Konverents toimub 10. ja 11. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) ja Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu).

Ettekande pidamiseks on aega 20 minutit, millele lisandub 10 minutit aruteluks. Esineda võib ka stendiettekandega. Tavapäraste akadeemiliste ettekannete kõrval on teretulnud ka eksperimentaalsed või uuenduslikud formaadid. Ettekanded võivad olla nii eesti kui inglise keeles.

Konverents annab võimaluse tutvustada laiemale kuulajaskonnale uurimisjärgus või juba valmis olevaid uurimisprojekte ja ideid. Pakume konverentsil osalejatele võimalust kirjutada ettekande põhjal hiljem artikkel mõnda Eesti Rahva Muuseumi või Eesti Kirjandusmuuseumi akadeemilisse väljaandesse.

Osaleda soovijatel palume saata korraldajatele 24. veebruariks ettekande teesid (kuni 250 sõna) ja oma andmed (nimi, töökoht või õppeasutus ja õppekava, meiliaadress, telefon).

Kõik head ideed on teretulnud!

Korraldajad:

Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, liisi.jaats@erm.ee

Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, lona.pall@kirmus.ee

The Young Voices conference welcomes new cutting edge research topics!

Young researchers from the fields of cultural, social and related applied sciences whose research focuses on vernacular culture or cultural heritage from for example communal, institutional, environmental/spatial or digital points of view are welcome to participate in the annual spring Young Voices conference. The conference will be held on April 10-11, 2019 at the Estonian Literary Museum (Vanemuise 42, Tartu) and at the Estonian National Museum (Muuseumi tee 2, Tartu).

There will be 20 minutes to present current problems and discourses in your field of research and an additional 10 minutes for questions and discussion. You can also participate with a stand exhibition presentation. The event is open to both traditional academic as well as to innovative and digital presentation solutions. Papers in Estonian as well as in English will be accepted.

The conference gives an opportunity to present your topics to a wider audience. We accept presentations on completed research as well as projects in their early stages.

We will provide participants an opportunity to publish their articles (based on the conference presentation) in the academic publications of the Estonian National Museum or the Estonian Literary Museum.

If you are interested, kindly send an abstract of your presentation (up to 250 words) and your contact information (name, place of work or place of study and study program, email, phone number) to one of the emails listed below by February 24, 2019.

We are waiting for an abundance of inspiring participants!

Organisers:

Liisi Jääts, Estonian National Museum, liisi.jaats@erm.ee

Lona Päll, Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, lona.pall@kirmus.ee

Kas leidsid, mida otsisid? *