Uudis

Katkend kirjandusteadlase ja luuletaja Ivar Ivaski päevikust (1986). EKM EKLA.

Katkend kirjandusteadlase ja luuletaja Ivar Ivaski päevikust (1986). EKM EKLA.

Kutsume inimesi üles kirja panema oma mõtteid ja tegemisi seoses eriolukorraga

18.03.2020

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kutsuvad inimesi üles kirja panema oma mõtteid ja tegemisi seoses eriolukorraga

Kutsume üles pidama eriolukorra päevikut, sh mõtisklema selle üle

  • kas ja kuidas on igapäevaelu võrreldes varasemaga muutunud,
  • millele pöörate võrreldes varasemaga rohkem ja millele vähem tähelepanu,
  • millised on teie suhted lähedaste ja sõpradega, kas ja kuidas need muutuvad,
  • millised on teie hirmud ja lootused.

Kirja võib panna ka muutusi riigis (maailmas) ning kuidas need mõjutavad teie igapäevaelu.

Kõik eriolukorra päevikud (või nende koopiad) on pärast eriolukorra lahenemist oodatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi.

Oodatud on ka päevikud teistes keeles (vene ja/või inglise keeles).

Eriolukorra päevikud palume saata aadressile elulood@kirmus.ee või paberil

“Eriolukorra päevik” Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv Vanemuise 42, Tartu 51003