Konverents "Meeleheitest lootusesse - kooslaulmise mõju ja tähendused"

Konverents "Meeleheitest lootusesse - kooslaulmise mõju ja tähendused"

-

Kutsume teid 12. traditsioonilise laulu konverentsile, mis toimub 29.–30. novembril 2022 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis.


Sel aastal on teemaks kooslaulmine ning selle mõjud. Viimaste aastate sündmused on esile tõstnud koos loomise ja laulmise tähtsuse. Koroonakriisi ajal laulsime koos rõdudel ja veebikeskkonnas, paarkümmend aastat tagasi laulsime end vabaks ning Ukraina sõja ajal laulame taas, lootes leida uut jõudu ning oma laulu läbi maailma muuta.


Konverentsil arutatakse kooslaulmise ajendite ja praktikate, psüühilise, kehalise ja sotsiaalse mõju üle. Uuritakse, kuidas seostub laulmine – nii selle sõnaline, muusikaline kui esituslik külg – kriiside, tugevate emotsioonide ja afektiivsusega. Tähelepanu all on suuremad või väiksemad koos laulvad või ka ühe laulja ümber koondunud rühmad; vahetud või kaugsuhtluskeskkonnad; vanad laulutraditsioonid ning tavad, mis tekivad praegu.

Rohkem infot ja kava ürituse kodulehel

Kas leidsid, mida otsisid? *