E-litteraria

E-litteraria bänner

 

ISSN 2806-2833
 

Mis on e-Litteraria? 
 

E-Litteraria on uus online keskkond, mille kaudu tehakse kättesaadavaks unikaalseid käsikirjalisi allikaid Eesti Kultuuriloolise Arhiivi käsikirjade kogust. Sarjas avaldatud kultuuriloolised allikad on autentsed ja tekstikriitiliselt toimetatud. Keskkond võimaldab nende allikatega mugavalt tutvuda ning  vajadusel tekstidena alla laadida ja muuta „andmeteks“ arvutianalüüsi meetodite kasutamsieks uurimistöös. Uus e-Litteraria keskkond avab veelgi uusi võimalusi – kõiki tekste saab kuulata etteloetuna kõnesüntesaatori poolt.
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi allikate sariväljaanne „Litteraria: eesti kultuuriloo allikmaterjale“ (ISSN 1406-329X) loodi 1984. aastal, kokku on ilmunud 27 trükiväljaannet. Sarjas avaldamiseks on valitud selliseid käsikirjalisi allikaid, mis võiksid kõnetada laiemat avalikkust. Nii näiteks on ilmunud Oskar Lutsu päevikud, Friedebert Tuglase „Eluloolised märkmed“, unikaalne J. H. Rosenplänteri „Maakeele päevaraamat“ 19. sajandist. Viimased kaks Litteraia väljaannet on seotud pagulaskirjandusega – Litterarias 26 on avaldatud Jaan Kaplinski ja Hellar Grabbi kirjavahetus, Litteraria nr 27 sisaldab Marie Underi päevikut aastatest 1922–1957. 

Litterariate koostajaiks on olnud tuntud kirjandusteadlased: Sirje Olesk, Rutt Hinrikus, Peeter Olesk, Kristi Metste, Eve Annuk, Tiina Saluvere ja Janika Kronberg.

Keskkonda toetab Riiklik programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul (EKKD) projekt „Kuidas allikatest saab kultuur: eesti aines Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes ja andmebaasides“ (EKKD65) ja EL Regionaalarengu Fondi kaudu Eesti-uuringute Tippkeskus. 


E-Litteraria toimetajad: Tiina Saluvere ja Marin Laak.

Veebikeskkonna teostajad: Ilona Kolossova ja Saamuel Vesik

Kas leidsid, mida otsisid? *