Avalikud teenused

Arhiivide kasutamine

Eesti Kirjandusmuuseumi direktori käskkirjaga 14. jaanuar 2011 nr 1-3/2P on kehtestatud arhiivide kaupa nende kasutamise kord:

Koopiate tellimine ja kasutamine

Kirjandusmuuseumi direktori käskkirjaga 29. märtsil 2018 1-3/15P, 1-3/16P, 1-3/17P on kehtestatud arhiivide kaupa:

Koopiate hinnakiri

Koopiate tellimise ja kasutamise leping