Väljaanne

2021

Merike Kiipus

TRÜKISED

E-VÄLJAANDED

  1. Konverents „Luuletused on elanud maakeral juba eotseenist saadik. Jaan Kaplinski 80“ : 22. jaanuaril Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Kirjanduse Majas. Kava / Teesid / koostanud Arne Merilai ; toimetanud Kanni Labi. . Tartu : TÜ Kirjanduse ja teatriteaduse osakond : EKM Teaduskirjastus, 2021– https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2021-01/Kaplinski80-konverents_2021_teesid_148x210mm_veeb_koos.pdf
  2. Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid = Traditional songs and instrumental pieces from Viljandimaa / koostanud/compiled Ingrid Rüütel. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. CD I–II + tekstivihik 55 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist = Recordings from the Estonian Folklore Archives ; 15)

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

  1. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 14, No. 2, 2020, 150 lk – ilmus 2021
  2. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2021. (Studia humaniora Estonica).

    Nr. 26 [sügis] 2020. Digihumanitaaria erinumber / koostajad: Marin Laak, Piret Viires , toimetajad Marin Laak, Kanni Labi 303 lk. – ilmus 2021
  3. Удмурт фольклор / Удмуртский фольклор / Udmurt folklore : Лымшор пал удмуртъёслэн Кырӟан гуръёссы / Песни южных удмуртов / Songs of southern Udmurts / И.В. / I.V. Пчеловодова / Pchelovodova, Н.В ./ N.V. Анисимов / Anisimov. Izhevsk-Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 376 lk. + 1 mälupulk – ilmus 2021