Väljaanne

2021

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. 65. Kreutzwaldi päevad, Medica XIV "Allakäigu kiirtee!" : 15. ja 16. detsember 2021 Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi-uurimise töörühm ; [koostaja: Mare Kõiva ]. 29 lk.
 2. Eesti-uuringute Tippkeskuse 12. aastakonverents. Luule on ülev ehmatus: Ilmar Laaban 100 : Kava ja teesid / Programme and abstracts = 12th Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies. Poetry – A Sublime Startle: Ilmar Laaban 100 / toimetaja ja koostaja Triinu Ojamaa, Aare Pilv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 56 lk.
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2021.  
              Vol. 81. History matters / Guest editor Tõnno Jonuks. 183 lk
              Vol. 82. Health & pandemic / Guest editor Reet Hiiemäe. 246 lk.
              Vol. 83. Edited by Mare Kõiva; Guest editors Sergey Troitskiy, Leena Kurvet-Käosaar, Liisi Laineste. 256 lk.
              Vol. 84. Edited by Mare Kõiva. 192 lk.
 4. Hiiemäe, Mall. Väike kalaraamat rahvapärimusest. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 248 lk.
 5. Hiiemäe, Mall. Väike loomaraamat rahvapärimusest. 2. tr. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 256 lk.
 6. HUNTS 2021: Humanitaarainete õpilaskonverents : 5. november 2021 Eesti Rahva Muuseum, Tartu : teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Hugo Treffneri Gümnaasium, toimetaja: Ave Goršič ; keeletoimetaja Kanni Labi. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 13 lk.
 7. Jüripäev on suvetooja : Piret Voolaiu 50. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 26. aprillil 2021 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Mare Kõiva, Maris Kuperjanov, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 18 lk. (Keelest meeleni ; 8)
 8. Kõmmus, Jegard. Hiiumaa meremees jutustab. II : uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Eesti Rahva Muuseum ; koostaja ja toimetaja Helen Kõmmus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 631 lk. 
 9. Liikumine. Keelest meeleni VII : Katre Kikase 40. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 5. märtsil 2021 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted  / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud: Mare Kõiva, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 12 lk. (Keelest meeleni ; 7)
 10. Maa sool ja nutipõlvkond: didaktilise pöörde otsinguil. Teesid : Eesti Kirjandusmuuseumi XI kirjandusteaduse suvekool Liivi Muuseumis 2. ja 3. juulil 2021 / koostanud Marin Laak, Aija Sakova, Joosep Susi, Andrus Org ; toimetanud Marin Laak. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 42 lk.
 11. Meie tulevikud: taevatrepp? = Our futures: Stairway to heaven? / koostaja Mare Kõiva ; toimetaja Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 16 lk.
 12. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 
          Nr. 79. COVID-19. 224 lk.
          Nr. 80. Toimetaja Mare Kõiva. 216 lk.
          Nr. 81. Eesti-uuringute Tippkeskus 2020 / toimetaja Mare Kõiva. 200 lk.
 13. Peetri regilaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Ottilie Kõiva, Janika Oras, toimetaja: Kanni Labi, nootide toimetaja: Janika Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 997 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. I, Vana kannel : eesti regilaulud = Estonum carmina popularia ; 14)
 14. Udmurt mythology and folklore / Estonian Literary Museum ; edited by Nikolai Anisimov, Mare Kõiva, Eva Toulouze ; [translations: Tatiana Panina, Eva Toulouze, Translation office LUISA]. Tartu : ELM Scholarly Press, 2021. 568 lk.
 15. Миннияхметова, Татьяна. В поисках удмуртских жемчужин по эстонским архивам / Татьяна Миннияхметова. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 216 lk. (Sator ; 20) – [ilmus 2021]

 

E-VÄLJAANDED

 1. 65. Kreutzwaldi päevad, Medica XIV "Allakäigu kiirtee!" : 15. ja 16. detsember 2021 Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu : kava ja teesid / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi-uurimise töörühm ; [koostaja: Mare Kõiva ] – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaXIV/teesid.pdf
 2. Eesti-uuringute Tippkeskuse 12. aastakonverents. Luule on ülev ehmatus: Ilmar Laaban 100 : Kava ja teesid / Programme and abstracts = 12th Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies. Poetry – A Sublime Startle: Ilmar Laaban 100 / toimetaja ja koostaja Triinu Ojamaa, Aare Pilv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021 – https://www.kirmus.ee/laaban-100/CEES2021teesid.pdf
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2021.
      Vol. 81. History matters / Guest editor Tõnno Jonuks  – http://folklore.ee/folklore/vol81/ 
      Vol. 82. Health & pandemic / Guest editor Reet Hiiemäe – http://folklore.ee/folklore/vol82/
      Vol. 83. Edited by Mare Kõiva; Guest editors Sergey Troitskiy, Leena Kurvet-Käosaar, Liisi Laineste – http://folklore.ee/folklore/vol83/
      Vol. 84. Edited by Mare Kõiva - http://folklore.ee/folklore/vol84/
 4. HUNTS 2021: Humanitaarainete õpilaskonverents : 5. november 2021 Eesti Rahva Muuseum, Tartu : teesid / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Hugo Treffneri Gümnaasium, toimetaja: Ave Goršič ; keeletoimetaja Kanni Labi. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021 – https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2021-11/Hunts_2021_teesid.pdf
 5. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming. 
  Vol 9 (2020) / Editor: Emanuela Timotin — https://ojs.folklore.ee/incantatio/issue/view/20/12 [ilmus 2021]
 6. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. 
  Vol. 15, No. 2, 2021. Anthropology of New Age Culture in Post-Soviet Russia – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/29 
 7. Jüripäev on suvetooja : Piret Voolaiu 50. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 26. aprillil 2021 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Mare Kõiva, Maris Kuperjanov, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/piret/teesid.pdf (Keelest meeleni ; 8)
 8. Liikumine. Keelest meeleni VII : Katre Kikase 40. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 5. märtsil 2021 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted  / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud: Mare Kõiva, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/katre/teesid.pdf (Keelest meeleni ; 7)
 9. Konverents „Luuletused on elanud maakeral juba eotseenist saadik. Jaan Kaplinski 80“ : 22. jaanuaril Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Kirjanduse Majas. Kava / Teesid / koostanud Arne Merilai ; toimetanud Kanni Labi. . Tartu : TÜ Kirjanduse ja teatriteaduse osakond : EKM Teaduskirjastus, 2021  – https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2021-01/Kaplinski80-konverents_2021_teesid_148x210mm_veeb_koos.pdf
 10. Maa sool ja nutipõlvkond: didaktilise pöörde otsinguil. Teesid : Eesti Kirjandusmuuseumi XI kirjandusteaduse suvekool Liivi Muuseumis 2. ja 3. juulil 2021 / koostanud Marin Laak, Aija Sakova, Joosep Susi, Andrus Org ; toimetanud Marin Laak. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 202 – https://www.kirmus.ee/nypli/wp-content/uploads/2021/07/Kirmus_suvekool_2021_teesid_VEEBI_REAS.pdf
 11. Meie tulevikud: taevatrepp? = Our futures: Stairway to heaven? / koostaja Mare Kõiva ; toimetaja Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021 – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/esna/teesid.pdf
 12. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 
              Nr. 79. COVID-19 – https://www.folklore.ee/tagused/nr79/
             Nr. 80. Toimetaja Mare Kõiva – https://www.folklore.ee/tagused/nr80/
             Nr. 81. Eesti-uuringute Tippkeskus 2020 / toimetaja Mare Kõiva – https://www.folklore.ee/tagused/nr81/
 13. Udmurt Mythology and Folklore Edited by Nikolai Anisimov, Mare Kõiva, Eva Toulouze.. Tartu : ELM Scholarly Press, 2021 – https://folklore.ee/sator/wp-content/uploads/2021/11/sator22.pdf  (Sator 22)
 14. Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid = Traditional songs and instrumental pieces from Viljandimaa / koostanud/compiled Ingrid Rüütel. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. CD I–II + tekstivihik 55 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist = Recordings from the Estonian Folklore Archives ; 15)
 15. The Yearbook of Balkan and Baltic studies / International Society of Balkan and Baltic Studies, Estonian Literary Museum. Vilnius ; Tartu ; Sofia : ELM Scholarly Press. 
  Vol 4 No1 (2021) — https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol4
   

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 1. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum.
                  Vol. 14, No. 2, 2020, 150 lk – ilmus 2021
                  Vol. 15, No. 1, 2021, 182 lk.
 2. Loomamuinasjutud / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond; koostanud ja toimetanud: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020, 847 lk.  (Monumenta Estoniae antiquae 5, Eesti muinasjutud = Fabulae populares Estonicae ; 2)   – ilmus 2021
 3. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2021. (Studia humaniora Estonica).

  Nr. 26 [sügis] 2020. Digihumanitaaria erinumber / koostajad: Marin Laak, Piret Viires , toimetajad Marin Laak, Kanni Labi 303 lk. – ilmus 2021
 4. The Yearbook of Balkan and Baltic studies / International Society of Balkan and Baltic Studies, Estonian Literary Museum. Vilnius ; Tartu ; Sofia : ELM Scholarly Press. Vol 4 No1 (2021). 327 lk.
 5. Удмурт фольклор / Удмуртский фольклор / Udmurt folklore : Лымшор пал удмуртъёслэн Кырӟан гуръёссы / Песни южных удмуртов / Songs of southern Udmurts / И.В. / I.V. Пчеловодова / Pchelovodova, Н.В ./ N.V. Анисимов / Anisimov. Izhevsk-Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 376 lk. + 1 mälupulk – ilmus 2021
Kas leidsid, mida otsisid? *