Väljaanne

2017

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. 7th International Conference “Across Borders VII: Cultures in Dialogue”, April 27–29, 2017 Estonian Literary Museum, Estonian National Museum / editor: Liisi Laineste. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 116 lk.
 2. Annual conference of the Centre of Excellence in Estonia Studies and annual 61st Kreutzwald Days conference “Variation in language, literature, folklore, and music”. Programme and Abstracts : Estonian Literary Museum / University of Tartu December 7–8, 2017 Tartu, Estonia / compilers Anne Ostrak, Piret Voolaid. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 134 lk.
 3. Archives as knowledge hubs : initiatives and influences : abstracts : Estonian Literary Museum September 25–28, 2017 Tartu, Estonia / editors Ave Goršič, Risto Järv, Mari Sarv ; Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 86 lk.
 4. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 67 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 208 lk.; Vol. 68 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 200 lk.; Vol. 69 / Guest editor: Eda Kalmre. 2017. 216 lk.
 5. Hiiemäe, Mall. Väike linnuraamat rahvapärimusest. Looduse sõnumitoojad. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 244 lk. 2. parand. tr.
 6. Igal lapsel oma õnn : sünniuskumused / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Reeli Reinaus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 143 lk.
 7. Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“ = Estonian Folklorists’ 12th Winter Conference „Folklore and the Public“ 2. Ja 3. Märtsil 2017 Voore Puhkekeskuses / koostanud Katre Kikas, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 40 lk.
 8. Keel on teekond. Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail. Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents 17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis uus- Sadama 5, auditoorium M-134 / koostajad Pille Eslon, Piret Voolaid ; Katre Õimu bibliograafia koostanud Kaie Oks ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 36 lk.
 9. Kirjanduse piirid : kirjandusteaduse VII suvekool (XXIV kevadkool), 7.–8. juuli 2017 : teesid / koostanud: Krista Ojasaar ; toimetaja Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2017. 40 lk.
 10. Korb, Anu. Kohtumised Siberis / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 422 lk. (Eesti asundused ; 8)
 11. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus. Nr. 66. Virumaa rahvakultuur I / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 192 lk. Nr. 67. Virumaa rahvakultuur II / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 264 lk.
 12. Remmel, Mari-Ann. Vennaste ja vete vald : Nabala kohajutud / [toimetaja ja registri koostaja: Valdo Valper ; kujundaja: Angelika Schneider] ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : EKM Teaduskirjastus ; Nabala : MTÜ Sõmerlased, 2017. 509 lk.
 13. Ristteel / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetajad Ave Goršič, Inge Annom. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 116 lk. ( Pro folkloristika ; 18)

   

E- väljaanded

14. 7th International Conference “Across Borders VII: Cultures in Dialogue”, April 27–29, 2017 Estonian Literary Museum, Estonian National Museum / editor: Liisi Laineste. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 116 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/AcrossBorders/2017/borders2017web_abstracts.pdf

15. Ajaloolist traditsiooni Helme kihelkonnast (Holstre vald, Koorküla vald, Hummuli vald, Jõgeveste vald, Patküla vald, Leebiku vald), kogutud aastal 1927 [Võrguteavik] / Linda Vilmre ; toimetaja Salle Kajak ; digiteerija Eva-Kait Kärblane ; html-kujundaja Karl Jaago. Tartu : EKM Teaduskirjastus : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 1 võrguväljaanne.

16. Ajalooline traditsioon, kogutud suvel 1926. aastal Paistu kihelkonnas neljas järgmises vallas: Õisu, Loodi, Aidu ja Heimtali vallas [Võrguteavik] / Oskar Vares ; toimetaja Salle Kajak ; digiteerija Eva-Kait Kärblane ; html-kujundaja Karl Jaago. Tartu : EKM Teaduskirjastus : Eesti Kirjandusmuuseum], 2017. 1 võrguväljaanne.

17. Ajalooline traditsioon Põltsamaalt I: kogutud aastatel 1926/27 Põltsamaa linnast, Vana-Põltsamaa, Uue-Põltsamaa ja Lustivere valdadest [Võrguteavik] / Rudolf Stokeby ; toimetaja Salle Kajak ; digiteerija Vallo Tikk ; html-kujundaja Karl Jaago. Tartu : EKM Teaduskirjastus : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 1 võrguväljaanne.

18. Ajalooline traditsioon Põltsamaalt II: kogutud aastal 1926 Kurista, Pajusi, Adavere ja Rutikvere valdadest [Võrguteavik] / Agate Laurson ; toimetaja Salle Kajak ; digiteerija Maare-Marika Heinsoo ; html-kujundaja Karl Jaago. Tartu : EKM Teaduskirjastus : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 1 võrguväljaanne.

19. Ajalooline traditsioon Karksi kihelkonnast ja Halliste kihelkonna Abja ja Penuja valdade kohta, korjatud suvel 1925 [Võrguteavik] / Helene Peterson ; toimetaja Salle Kajak ; digiteerija Eva-Kait Kärblane ; html-kujundaja Karl Jaago. Tartu : EKM Teaduskirjastus : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 1 võrguväljaanne.

20. Ajalooline traditsioon Paistu kihelkonnast Holstre vallast, kogutud aastal 1926 [Võrguteavik] / Linda Uudeküll ; toimetaja Salle Kajak ; digiteerija Eva-Kait Kärblane ; html-kujundaja Karl Jaago. Tartu : EKM Teaduskirjastus : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 1 võrguväljaanne.

21. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 15. sügiskonverents „Välitööd väärtuste skaalal“ : 30.11.2017 Eesti Kirjandusmuuseumis : teesid / toimetajad Kärri Toomeos-Orglaan, Ergo-Hart Västrik. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts; Eesti Kirjandusmuuseum. 2017. 20 lk. – http://www.folklore.ee/rl/inste/ars/ARS_2017_teesid.pdf

22. Annual conference of the Centre of Excellence in Estonia Studies and annual 61st Kreutzwald Days conference “Variation in language, literature, folklore, and music”. Programme and Abstracts : Estonian Literary Museum / University of Tartu December 7–8, 2017 Tartu, Estonia / compilers Anne Ostrak, Piret Voolaid. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 134 lk. – https://www.folklore.ee/CEES/2017/programme_variation2017.pdf

23. Archives as knowledge hubs : initiatives and influences : abstracts : Estonian Literary Museum September 25–28, 2017 Tartu, Estonia / editors Ave Goršič, Risto Järv, Mari Sarv ; Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 86 lk. – http://www.folklore.ee/era/conference2017/ERA90abstracts.pdf

24. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 67 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 208 lk. –http://www.folklore.ee/folklore/vol67/       Vol. 68 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 200 lk. – http://www.folklore.ee/folklore/vol68/ Vol. 69 / Guest editor: Eda Kalmre. 2017. 216 lk. – http://folklore.ee/folklore/vol69/

25. Halliste kihelkonna ajaloo traditsiooni kogumisest 1925. aasta suvel [Võrguteavik] / Alma Piiskop ; toimetaja Salle Kajak ; digiteerija Eva-Kait Kärblane ; html-kujundaja Karl Jaago. Tartu : EKM Teaduskirjastus : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 1 võrguväljaanne.

26. Hiiumaa rahvalaulud, pillilood ja tantsud = Traditional Songs, Instumental Pieces and Dances of Hiiumaa / koostanud Helen Kõmmus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 1 CD, 1 DVD, 35 lk (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 11)

27. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming. Issue 5. 2017. 82 lk. – http://www.folklore.ee/incantatio/Incantatio2017.pdf Issue 6 / editors: James Kapaló and Jenny Butler. 2017. 174 lk. – http://www.folklore.ee/incantatio/Incantatio2017_6.pdf

28. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 10, No. 2, 2016 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/download/19/pdf_132/ Vol. 11, No. 1, 2017 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/viewIssue/20/pdf_133/

29. Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“ = Estonian Folklorists’ 12th Winter Conference „Folklore and the Public“ 2. Ja 3. Märtsil 2017 Voore Puhkekeskuses / koostanud Katre Kikas, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 40 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/ftk/teesid.pdf/

30. Kandlemängija Heino Sõna / koostajad Tuule Kann, Kaisa Nõges, Eva Väljaots. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 1 CD, 1 DVD, 29 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 12)

31. Keel on teekond. Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail. Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents 17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis uus- Sadama 5, auditoorium M-134 / koostajad Pille Eslon, Piret Voolaid ; Katre Õimu bibliograafia koostanud Kaie Oks ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 36 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/keel/tallinn2017.pdf/

32. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2017. (Studia humaniora Estonica). Nr. 19. 2017. Vabanumber / koostaja: Matin Laak ; toimetaja: Kanni Labi. 195 lk.– http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis19_sisu_165x245_veebi_.pdf Nr. 20. 2017. Sostkolonialismi erinumber / koostaja Epp Annus. – http://www.methis.ee/methis20

33. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus. Nr. 66. Virumaa rahvakultuur I / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 192 lk. – http://www.folklore.ee/tagused/nr66/ Nr. 67. Virumaa rahvakultuur II / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 264 lk.– http://www.folklore.ee/tagused/nr67/ 

34. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartus, 26. aprilil 2017 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017– http://www.folklore.ee/era/nt/NTteesid2017.pdf/

35. Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid. Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkond = Traditional Songs and Instrumental Pieces from Pärnumaa. Audru, Tõstamaa, Tori and Vändra parishes / koostaja Ingrid Rüütel ; toimetaja Janika Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 1 CD, 35 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 10).

36. Täisminevik / luulevaliku koostanud: Leelo Tungal; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts : CD Lahendused, 2017. 1 CD. (Kirjanike hääled ; 11)

Koostööväljaanded

37. 101 Eesti arheoloogilist leidu / Tõnno Jonuks, Kristiina Johanson ; toimetanud Malle Kiirend. Tallinn : Varrak, 2017, 223 lk.

38. Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad / Tartu Ülikool ; Eesti Kirjandusmuuseum ; koostajad ja toimetajad Leena Kurvet-Käosaar ja Marin Laak. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. 334 lk. (Studia litteraria Estonica ; 18) – ilmus 2017

39. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 15. sügiskonverents „Välitööd väärtuste skaalal“ : 30.11.2017 Eesti Kirjandusmuuseumis : teesid / toimetajad Kärri Toomeos-Orglaan, Ergo-Hart Västrik. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts; Eesti Kirjandusmuuseum. 2017. 20 lk.

40. Annus, Epp. Soviet postcolonial studies : a view from the western borderlands / Epp Annus. London ; New York : Routledge, 2017. xvi, 280 lk. (BASEES/Routledge series on Russian and East European studies ; 112)

41. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming. Issue 5. 2017. 82 lk. Issue 6 / editors: James Kapaló and Jenny Butler. 2017. 174 lk.

42. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 10, No. 2, 2016, 108 lk. – ilmus 2017      Vol. 11, No. 1, 2017, 178 lk.

43. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2017. (Studia humaniora Estonica). Nr. 19. 2017. Vabanumber / koostaja: Matin Laak ; toimetaja: Kanni Labi. 195 lk. Nr. 20. 2017. Sostkolonialismi erinumber / koostaja Epp Annus. 194 lk.

44. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartus, 26. aprilil 2017 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 16 lk.

45. Paales, Liina. Kurtide rahvarühm : kehastus, kultuur ja nimed / Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikool ; toimetaja Kanni Labi. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 432 lk. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast , 11) – ilmus 2017.

46. Pärimusmuusika noodikogu. 2. vihik [Noot] : Võrumaa viiuldajad Otto Hiiop ja Kristjan Joakit / [koostaja] Katariina Tirmaste ; [toimetaja Janika Oras ; noodistused ja noodigraafika: Katariina Tirmaste]. Viljandi : Eesti Pärimusmuusika Keskus ; Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 46, [1] lk. : ill.

47. Trames : journal of the humanities and social sciences : an official publication of the Estonian Academy of Sciences and the University of Tartu / editor in chief Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and the University of Tartu. Vol 21, No 1. 2017. – http://www.eap.ee/27851/; Vol 21, No 2. 2017. – http://www.eap.ee/28736/ ; Vol 21, No 3. 2017.– http://www.eap.ee/29133/ ; Vol 21, No 4. 2017 – http://www.eap.ee/29830/

Kas leidsid, mida otsisid? *